Region Östergötland

Se upp!

Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap i Östergötland, eller SE UPP som det förkortas, är en samordnande kraft på lokal och regional nivå som på olika sätt arbetar för att stärka den sociala ekonomins konkurrenskraft.

SE UPP är ett partnerskap mellan olika idéburna verksamheter – till exempel kooperativ, sociala företag, studieförbund och ideella föreningar. Det som för oss samman är att vi alla är aktörer inom den sociala ekonomin i Östergötland.

Vi tror inte att ensam är stark. Istället tror vi på att samla resurser och kompetenser i ett partnerskap och tillsammans lösa problem som en ensam aktör inte kan lösa. Det kan handla om sysselsättning, social integration, jämställdhet, ekologisk hållbarhet med mera.