Region Östergötland

Vad är den sociala ekonomin, idéburen sektor eller civilsamhället?

 

Begreppen sociala ekonomin, idéburen sektor och civilsamhälle betecknar alla samma samhällsfenomen.

De regionala organisationerna inom idéburen sektor är fristående från den privata och offentliga sektorn. Varje enskild organisation har ett eget syfte och uppdrag, men gemensamt är att verksamheterna bygger på demokratiska värderingar och har samhälls- eller medlemsnytta som främsta mål. Organisationerna är inte vinstdrivande och är främst formerade i föreningar, kooperativ, studieförbund, trossamfund, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Dessa organisationer är en fantastisk tillgång i samhället då de bland annat bidrar till att fler ungdomar kan erbjudas en aktiv fritid och att äldre får tillgång till sociala nätverk och mötesplatser. Verksamheterna skapar utveckling, mångfald, sysselsättning och mycket mer.
De får människor att känna sig delaktiga, behövda och uppskattade.