Region Östergötland

Regional kompetensförsörjning

För att komma tillrätta med den obalans som råder på arbetsmarknaden i länet, behöver kompetensen hos många arbetssökande anpassas till arbetsmarknadens behov.

Region Östergötland arbetar därför med att förstärka och öka utbudet av relevanta yrkesutbildningar för både unga och vuxna. Arbetet är inriktat på collegesatsningar, utveckling av yrkeshögskoleutbildningar och samordning av kommunernas yrkesutbildningar för vuxna.

En viktig arena för att identifiera och tillgodose utbildningsbehovet i länet är Regionalt kompetensforum. Där samordnar Region Östergötland länets utbildningssystem genom att analysera utvecklingen och de framtida behoven. Regionalt kompetensforum består av företrädare från bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna, universitetet, arbetsmarknadens parter samt från olika branscher.

Region Östergötland samordnar även ansökningar om statliga medel för att driva yrkeshögskoleutbildningar, det vill säga utbildningar som är inriktade mot yrken där det är, eller kommer att bli, brist på människor med rätt utbildning.

I Östergötland finns det också ett samverkansavtal mellan kommunerna om gymnasie- och vuxenutbildning. Genom samverkan kan kommunerna erbjuda medborgarna ett likvärdigt utbildningsutbud och tillgång till information och vägledning.