Region Östergötland

Processen för en ny kulturplan

 

Hösten 2018-hösten 2019 pågick processen med att ta fram en ny kulturplan för 2020-2023. Samverkan är nyckeln till att kulturen ska bli ett ännu viktigare perspektiv i regional utveckling.

Arbetsprocessen innebar intensiva samråd för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, konst – och kulturlivets aktörer, ideella föreningar och det civila samhället.

För information om samråden som påverkade denna plans innehåll, se inbjudningar och dokumentationer under fliken "Dokument".