Region Östergötland

Kultur och digitalisering

Region Östergötland stöttar kulturverksamheter och kulturaktörer när det gäller att använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling och tillgänglighet. 

Strategidokument, nätverk, utlysta bidrag, förstudier – sätten att arbeta med den digitaliserade kulturen har skett på olika vis och genom olika insatser under senare år.

Nu, våren 2022, gör Region Östergötland en utbildningssatsning för att stärka kulturutövares möjligheter att jobba långsiktigt digitalt. Kurserna är kostnadsfria men anmälan är bindande och vi har ett begränsat antal platser. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. Under dokument finner du en beskrivning av kursen och här är länken till anmälan. (Anmälan ska göras senast 28 april).

Före pandemin bedrevs ett regionalt nätverksarbete i samverkan med Norrköping science park, kallat RÖDIKK (Region Östergötland digitala kulturkluster). Fokus var kunskapsspridning, inspiration och innovativt tänkande för att öka användning av nya digitala möjligheter vid förmedling och gestaltning av kultur i Östergötland och en plattform att agera i frågan med andra regioner och den nationella nivån.

Inom Regionbiblioteket fokuseras arbetet på MIK (media och informationskunnighet) digital delaktighet i nätverket för folkbiblioteken. Regionbiblioteket stöttar arbetet med dessa frågor genom att ordna nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.