Region Östergötland

Kultur och digitalisering

Region Östergötland stöttar kulturverksamheter och kulturaktörer när det gäller att använda digitala verktyg för konstnärlig utveckling och tillgänglighet. 

Strategidokument, nätverk, utlysta bidrag, förstudier – sätten att arbeta med den digitaliserade kulturen har skett på olika vis och genom olika insatser under senare år.

Under hösten erbjuds kursen "Utveckla din hemsida" som fortsättning på utbildningssatsningen för att stärka kulturutövares möjligheter att jobba långsiktigt digitalt. Kursen är kostnadsfri men anmälan är bindande och vi har ett begränsat antal platser. Det krävs inga förkunskaper för att vara med. Under dokument finns en beskrivning av kursen. Obs! Kursen har redan genomförts.

Före pandemin bedrevs ett regionalt nätverksarbete i samverkan med Norrköping science park, kallat RÖDIKK (Region Östergötland digitala kulturkluster). Fokus var kunskapsspridning, inspiration och innovativt tänkande för att öka användning av nya digitala möjligheter vid förmedling och gestaltning av kultur i Östergötland och en plattform att agera i frågan med andra regioner och den nationella nivån.

Inom Regionbiblioteket fokuseras arbetet på MIK (media och informationskunnighet) digital delaktighet i nätverket för folkbiblioteken. Regionbiblioteket stöttar arbetet med dessa frågor genom att ordna nätverksträffar, fortbildning och studiebesök. Gemensamma projekt och processer leds av Regionbiblioteket.