Region Östergötland

Kulturutveckling

Region Östergötland stimulerar samverkansformer, arbetar för regional spridning, konstnärlig utveckling och stärkta strukturer som underlättar tillgång och deltagande.

Region Östergötland är ansvarig för strategiska utvecklingsfrågor och är huvudman för regionala kulturinstitutioner. Enheten för kultur och kreativitet driver utvecklingsprocesser och projekt och med olika nätverk inom en rad konst-och kulturområden. Medarbetarna är process- och nätverksstöd för kommuner, organisationer och kulturskapare och arbetar med bland annat uppdrag till regionala kulturverksamheter och handläggning av bidrag och stipendier.

De tre perspektiv och områden som den regionala kulturen verkar och ansvarar för handlar om:

  • Konstpolitik – insatser och strategier som rör konstarternas och konstnärernas förutsättningar.
  • Kulturpolitik – medborgarperspektivet. Allas rätt till kultur.
  • Regionutveckling – kulturens roll i regional utveckling.

Kulturen är en del av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Kulturellt innehåll, konstnärliga och kreativa yttringar spelar stor social och ekonomisk roll i samhället. Stark koppling till regional samhällsutveckling finns till exempel inom kulturella och kreativa näringar, platsutveckling och kultur och hälsa.

Många beslut som fattas i EU påverkar också kulturområdet. EU:s kulturprogram ”Creative Europe” och EU:s framtidsstrategi påverkar det arbete som Region Östergötland bedriver.

 

Kontaktpersoner

Bild på Rikard Åslund

Rikard Åslund

Enhetschef, Enheten för kultur

010-103 00 00

e-post

Bild på Petra Nordin Carlsson

Petra Nordin Carlsson

Kulturstrateg, kultursamverkan, kulturarv

010-103 65 14

e-post