Region Östergötland

Museer och kulturarv

Region Östergötland arbetar för att göra Östergötlands kulturarv mer tillgängligt och angeläget för fler. Region Östergötland driver arbetet med kulturarvet genom olika nätverk, samverkansavtal och uppdrag.

Samverkan och uppdrag

Många som arbetar med länets kulturarv får stöd i sin roll som kunskaps-, dialog- och samarbetspartner via de regionala nätverken. Dessutom har Region Östergötland överenskommelser för utveckling med bland andra Östergötlands hembygdsförbund och Norrköpings stadsmuseum.

Östergötlands museum har ett regionalt uppdrag att stötta länets kommuner när det gäller museiverksamhet och länskonst. På Östergötlands museum finns också plattformen Kulturarv Östergötland, som är ett nav för den digitala samverkansplattformen k-arv.se. Där kan alla som arbetar med kulturarv i regionen visa upp sin verksamhet, sina samlingar och ta del av nyheter inom området. Kulturarv Östergötland arrangerar två fortbildningsdagar varje år.

Region Östergötland arbetar hela tiden för att bredda och utveckla kunskapen om kulturarvet och kulturmiljöns roll i det regionala utvecklingsarbetet. Just nu är visualisering, digital tillgänglighet och digital gestaltning frågor som vi försöker finna nya samverkansformer för.

Vad är kulturarv?

Kulturarv kan vara allt från traditioner, språk och konstnärliga verk till arkiv- och föremålssamlingar, historiska lämningar eller kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är något som människor ständigt omformulerar och förändrar och som bidrar till olika perspektiv på historien, i dag och i morgon.