Region Östergötland

Hemslöjd

Hemslöjd är en viktig resurs för att stärka regionens attraktivitet. Det finns ungefär 250 professionella kulturskapare inom slöjd- och konsthantverksområdet i Östergötland. De bidrar till att göra regionen mer attraktiv för boende och besökare.

Östergötlands Läns Hemslöjdsförening är en ideell förening som driver arbetet med att främja hemslöjd i länet. Hemslöjden i Östergötland har tre konsulenter som arbetar tillsammans med Region Östergötland för att skapa mötesplatser och nätverk där slöjd- och konsthantverksområdet kan lyftas fram för brukare, främjare och skapare. Den regionala samlingspunkten för slöjd- och konsthantverksintresserade i Östergötland är Hemslöjdsgården i Linköping.

Lärare, professionella slöjdare och aktiva inom hemslöjdsföreningen kan få stöd och hjälp av hemslöjdskonsulenterna. Det kan exempelvis vara kurser, workshops, resor, slöjdklubbar eller slöjdläger. Prioriteringen av stödet baseras på utvecklingsinsatser för konstfrämjande verksamhet i Kulturplan 2020-2023 > > >. Hemslöjdsföreningen arrangerar också utställningar i det egna galleriet i Hemslöjdsgården och på andra platser i regionen.