Region Östergötland

Folkbildning

Region Östergötland stöttar folkbildningsverksamheten i regionen, bland annat genom att fördela pengar  till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet är den gemensamma arenan för de organisationer som arbetar med folkbildning i Östergötland. Bildningsförbundet har också Region Östergötlands uppdrag att hantera de medel som finns för att stärka folkbildningens roll i samhället.

Det aktuella regionala uppdraget för folkbildning beskrivs i Regionalt uppdrag folkbildning.

Folkbildningens roll inom kulturområdet beskrivs i Kulturplan för Östergötland 2020-2023.

Kontaktperson

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

010-103 65 11

e-post