Region Östergötland

Film

En bild från filmenspelingen "lika barn"

Region Östergötland tar ett brett filmutvecklande ansvar.  Målet är att Östergötland ska vara en vital och spännande filmregion. Arbetet har tre huvudområden: produktion och talang - visning - pedagogik. Film i Öst heter den enhet som har ansvar för det filmutvecklande arbetet inom Region Östergötland.
 
Under enhetsnamnet Film i Öst arbetar Region Östergötland för att filmen ska vara en stark och viktig del av det östgötska kulturlivet. En bred filmutveckling är målet och tre områden är extra prioriterade:

Produktion & Talang - här ligger störst fokus på unga filmtalanger i Östergötland. Filmare under utveckling. Film i Öst arrangerar workshop och kurser. Film i Öst stöttar och utvecklar filmare och filmprojekt. Två gånger om året delas ett regionalt produktionsstöd ut.

Visning - hur ser vi film idag och hur kommer vi att möta film i framtiden? Vilken roll ska biograferna ha och hur ska de utvecklas? Filmens arenor är under stor förändring. Film i Öst arbetar för att östgötarna ska kunna möta filmen på olika sätt och i olika miljöer.  

Pedagogik – den rörliga bilden är central i nutida digital information och kommunikation. Så gott som alla tar del av världens viktigaste händelser genom rörliga bilder. Filmförståelse och bildskapande blir allt viktigare kompetenser för att vi ska kunna vara delaktiga och kritiska medborgare. Skolan står i centrum för Film i Östs arbete och medie- och informationskunnighet (MIK) är centralt.

Utredning om Regional Filmfond Östergötland
Filmbranschens utveckling har varit spännande och expansiv i Östergötland de senaste åren. Mot bakgrund av detta ville Regionala Utvecklingsnämnden undersöka möjligheterna för att ta nästa steg i satsningen på film i regionen. En utredning tillsattes med uppdrag att se på förutsättningarna att starta en regional filmfond som kan finansiera professionell film i Östergötland. Utredningen har även haft i uppdrag att ta fram ett konkret förslag på hur en filmfond skulle kunna organiseras och finansieras. Hjalmar Palmgren, Palmgren Vision, har gjort utredningen som nu är klar finns att läsa under Dokument.