Region Östergötland

Möten i dansen

Personer som dansar sett uppifrån

Foto: Marcus Tari

Möten i Dansen var ett treårigt projekt som drevs av Region Östergötland/Dans och Riksteatern Östergötland med stöd av Statens Kulturråd. Projektet syftade till att fördjupa och befästa dansens position ytterligare genom mötet mellan professionellt konstnärskap, lokalt arrangörskap samt en unik plats och dess invånare.

Projektet pågick mellan 2019-2022 och innebar att dansresidens skapades i tre orter i Östergötland. I Vadstena, Motala och Klockaretorpet/Norrköping.

Under våren 2022 har det tagits fram en skrift som beskriver och presenterar Möten i Dansens olika tre residens men även Möten i Dansen som metod för residens.

Broschyr Möten i dansen

Läs mer om residensen under respektive sida.

Samarbetsparters i Vadstena var Vadstena kommun och Vadstena Riksteaterförening.

Samarbetsparters i Motala var Motala kommun, Motala Teaterförening – en del av Riksteatern samt Kulturverkstan K-ringen.

Samarbetsparters i Klockaretorpet/Norrköping var Riksteatern nationellt, Riksteatern Norrköping, Norrköpings kommun, Hyresbostäder och Klockaretorpet i Samverkan.

Kontakt

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Jessica Rezko

Jessica Rezko

Projektledare för Möten i Dansen och Skapa Dans

0736-22 12 83

e-post