Region Östergötland

Dansa med Noa

Dansa med Noa är ett internationellt dansprojekt med flera unika samarbeten, där dansare och koreografer från Sverige och Norge gör tolkningar i utställningen Noa Eshkol: Rules, Theory & Passion. För Noa Eshkol var dansen en självklar del av livet.

Personer som dansar

För att förmedla hennes idévärld tar de svenska dansarna tillika koreograferna Helena Franzén och Tea Harryson avstamp i hennes praktik. Under utställningsperioden, som pågår till 2 oktober på Norrköpings Konstmuseum, visar de flera danssolon i utställningen med syfte att undersöka hur kroppen kan uttrycka erfarenheter på ett ordlöst plan. Noa Eshkols egen kammardansgrupp The Chamber Dance Group gästar Konstmuseet under hösten.

Tea Harrysson

Tea Harryson frilansar som dansare och koreograf och är baserad i Stockholm. Hon är medlem i Norrköpingsbaserade Blauba Danskollektiv, som har ett starkt fokus på uppsökande scenkonst för barn och unga, med utgångspunkt i Östergötland. Hon medverkar som dansare och koreograf i danskollektivet IN Action, även detta baserat i Östergötland. Tea har en examen från Dans- och Cirkushögskolans dansprogram 2013 och har sedan dess fokuserat på att arbeta i processer kring kollektivt skapande, i flera olika konstellationer både nationellt och internationellt.

Person som dansar

Tea är intresserad av att vara i och arbeta med den verkliga anatomiska kroppen, såväl som den imaginära kroppen. Att blanda dessa två och bilda en ny verklighet är ett genomgående tema i hennes dans. Ett återkommande tema är även fascination och kärlek för repetition av rörelse och uthållighet. Tea kommer genomföra flera danssolon samt workshopen Dansmaskinen på Norrköpings Konstmuseum under utställningsperioden. Kalendariet uppdateras löpande med mer information.

Teas solo är ett utforskande arbete som kommer att vara i en föränderlig process under hela utställningsperioden av av Noa Eshkol – Rules, Theory and Passion. I detta solo får dansen stå i fokus. Det är ett utforskande av att vara i den verkliga anatomiska kroppen såväl som den imaginära, och låta dessa blandas för att skapa en ny verklighet, funktion och mening. Tea inspireras av Noa Eshkols närhet till kropp och rörelse, komplexitet och det mjuka, enkla och avskalade.

"Det här solot handlar om allt det Noas danser väcker i mig, det hon bjuder in till att undersöka och allt det jag redan vet och har med mig. Min danshistoria, bakåt och framåt i tiden" säger Tea Harryson.

Helena Franzén

Helena Franzén är koreograf och dansare med över 30 års erfarenhet, hon har skapat närmare 90 sceniska verk som turnerat nationellt och internationellt. Helena är hängiven rörelsens gränslösa variationsrikedom och verken präglas av det precisa i rörelsekvalitet och uttryck. Hon är en eftertraktad lärare och mentor och undervisar regelbundet på olika dansutbildningar runtom i världen. Helena tar även emot uppdrag för institutioner så som Skånes Dansteater, Göteborgsoperans danskompani, Norrdans, The Edge och Nytt Dansk Dansteater. Helena har också skapat beställningsverk för flertalet danskompanier i Norden och Europa.

 person som dansar

"I varje dans vill jag hylla det ogripbara, det som inte går att förklara men som berör- en slags hypnotisk enkelhet. Jag ser mig själv som en kroppens budbärare och allt den kan uttrycka. Just detta att kroppen är det yttersta uttrycksmedlet kopplar mig samman med Noa Eshkols koreografiska arbete. Det känns betydelsefullt att få vara en del av utställningen på Norrköpings konstmuseum med denna inspirerande danskonstnär. Liksom Noa Eshkol vill jag hävda att allt hör samman; dansen, konsten, livet. Tillsammans delar vi the passion for movements" säger Helena Franzén.

De senaste åren har hon skapat film tillsammans med fotografen och filmaren Håkan Jelk och alla deras filmer har blivit presenterade på internationella dansfilm-festivaler. Deras filmer kännetecknas av en särskild avskalad estetik, som strävar efter att ge en subjektiv upplevelse hos betraktaren på ett allmänmänsklig plan. De vill skapa nya möjlighet för fler att ta del av den samtida dansen genom den potential som filmmediet har. Tillsamman delar vi The Passion for Movements.

Reverarbete - ett danssolo och en dansfilm av och med Helena Franzén

Reverberate är ett nytt danssolo och film av Håkan Jelk och med koreografen Helena Franzén som är skapade speciellt för utställningen av Noa Eshkol. I både solot och filmen arbetar Helena Franzén med teman hon återkommer till och som handlar om minnet, hur de tar plats och vad gör de med oss, om platsens påverkan och om fenomen som rör vår utmätta tid.

Projektet Dansa med Noa genomförs i samverkan mellan Dans i Öst/Region Östergötland, Norrköpings konstmuseum, Oslo Kunstforening och Judisk Kultur i Sverige. Med stöd av Nordisk Kulturfond och Artis. 

Om översta bilden: The Chamber Dance Group (first ensemble) dancing “Promenade” by Noa Eshko, 1954 56. Foto: T Brenner. Courtesy The Noa Eshkol Foundation for Movement Notation, Holon, Israel and neugerriemsc.

Fotografer: Per Enequist och Håkan Jelk