Region Östergötland

Cirkusflätan

 

Cirkusflätan – interregional samverkan för cirkusens utveckling

 

Projektet Cirkusflätan har beviljats utvecklingsmedel från Statens kulturråd för att driva ett interregionalt samarbete mellan Region Östergötland, Region Västra Götaland och Region Stockholm. Målet är att skapa samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige.

De tre regionerna arbetar redan idag aktivt med cirkusens utveckling på olika sätt och på olika plan. För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. De deltagande regionernas målsättning är både att sprida professionell cirkus samt att arbeta för att utövarna får bättre villkor.

De tre prioriterade områdena att samverka kring och att stärka initialt är:

  1. det pedagogiska perspektivet
  2. utövarperspektivet
  3. arrangörsperspektivet 

Projektets upplägg

Projektet kan liknas vid en trestegsraket då första året handlar om att tre regioner startar upp de olika spåren. Under år 1 byggdes projektets struktur upp och fick en bra kontakt med andra cirkusinitiativ i landet. Behovet av möjligheter för cirkusens utveckling är stor vilket vi har fått bekräftat utifrån de tre perspektiv vi valt. Vi ser ett fortsatt behov kring regionala strukturer för cirkusens utveckling. Under år 2 är målet att etablera inrättade arbetsformer, att fler interregionala samarbeten ska tillkomma samt att utöka samverkan mellan perspektiven.

OPEN CALL: Tre olika residens i tre olika regioner!

Vi erbjuder nu tre olika residens i sommar i tre olika miljöer och i olika delar av landet. Vi hoppas att genom tre olika erbjudanden kunna möta upp behov som finns i olika faser. OBS! Mycket kort ansökningstid!

Vem söker vi?
Vi söker efter cirkuskompanier som är i olika faser i sina arbeten och kan passa till de olika erbjudandena. Ni är professionella cirkusartister med dokumenterad bakgrund och är era egna arbetsgivare och innehar F-skattsedel.
Det är möjligt för sökande att efter behov och möjligheter söka en eller flera av residensen. Om ni har för avsikt att söka flera av residensen vill vi att ni rangordnar era val.

Residensmottagaren är fri att använda stödet till del i produktionskostnad och/eller arvode till aktörerna. Planerad användning ska framgå i ansökan.
Läs mer och hur du ansöker i dokumentet som ligger till höger

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post