Region Östergötland

Arrangörsutveckling

En tom scen med instrument och mikrofoner

Att det finns arrangörer och ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att kultur ska nå ut till invånarna oavsett var de bor. Arrangörerna är länken mellan den kultur som produceras och publiken. För att stötta arrangörer av kulturevenemang har Region Östergötland det regionala arrangörsbidraget.

I gles- och landsbygd är samverkan oftast avgörande för att de som lever där ska kunna ta del av olika kulturaktiviteter. Kommunerna spelar ofta en viktig roll. För att ge alla lika möjligheter att ta del av kultur, behövs det infrastruktur (bredband och kollektivtrafik), att regionala verksamheter kan vara ute på turné och lämpliga lokaler.

Arrangörer kan vara ideella föreningar, eldsjälar, kyrkor och samfund, privata aktörer eller kommunala bolag. Viktiga arenor för arrangemang och möten är till exempel bygdegårdar och Folkets Hus och Parker. För att förbättra möjligheterna till kulturarrangemang behövs lämpliga lokaler och scener i kommunen, anpassade till behov som finns inom olika konst- och kulturformer. Det behövs tillgänglighetsanpassning av publika lokaler.

Region Östergötland arbetar tillsammans med länets kommuner kring förutsättningarna för arrangörerna i kommunerna. Detta görs t ex genom att belysa vilka behov som arrangörer har och se hur de kommunala och regionala stöden kan samverka.

Ekonomiskt stöd till enskilda arrangemang eller till föreningar och studieförbund är ett sätt att stötta kulturarrangörer. Det regionala arrangörsbidraget ger lokala arrangörer möjligheter att ordna kulturprogram även om publikunderlaget är osäkert eller betalningsförmågan svag. Större regionala arrangemang kan också få regionalt arrangörsstöd. Se länk här till höger för att läsa mer om Regionalt arrangörsbidrag. 

Riksteatern Östergötland har Region Östergötlands uppdrag att arbeta med arrangörsutveckling i Östergötland. Riksteatern Östergötland driver dessutom projektet "Breddat arrangörskap" för att hitta nya vägar att stötta länets kulturarrangörer.
Tillsammans med Dans i Öst drivs projektet "DansARR Öst" för att utbilda och utveckla dansarrangörer, och projektet "Möten i dansen" med dansresidens på tre olika platser i länet.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Denna webbplats