Region Östergötland

Kultur och hälsa

Personer målar tillsammans

Hälso- och sjukvården i Region Östergötland samverkar med kulturaktörer i länet för att erbjuda kultur som komplement till vård och behandling. Satsningen går under namnet Må bra med kultur och natur.

Till vem vänder sig Må bra med kultur och natur?

Må bra med kultur och natur vänder sig till patienter med ohälsa, så som stressrelaterade besvär, oro eller smärta, som varit i kontakt med behandlande vårdpersonal. Aktiviteterna är specifikt anpassade för målgruppen och har inriktning mot områdena skapande, sång, litteratur, dans, natur och trädgård. En satsning på ungdomar finns också inom "Må bra med kultur och natur".

Avtal och genomförande

Under pandemin har verksamheten startat med aktiviteter i mindre omfattning både för vuxna och ungdomar. Skådebanan i Östergötland har fått uppdraget av Region Östergötland att avtala kulturaktörer och administrera grupper. Kulturaktörerna som har uppdrag inom Må bra med kultur och natur genomgår en kvalitetsgranskning för aktivitetens innehåll och genomförande. Ledare genomgår en utbildning.

Krav på kulturaktörer

Följande krävs av samtliga kulturaktörer:

  • Inneha F-skattesedel (institutioner, bildningsförbund och fria aktörer) och ha ett ordinarie utbud eller programverksamhet.
  • Deltagarna ska ha möjlighet att kunna fortsätta med aktiviteten på något sätt.
  • Geografisk tillgänglighet, att målgruppen ska kunna ta sig till aktiviteten via kollektivtrafik.
  • Kunna tillgodose handikappanpassning.
  • Aktiviteten ska äga rum i Östergötland.
  • Uppdragstagaren ska tillhandahålla lokal där aktiviteten kan utföras.

Kontaktuppgifter

Driftsfrågor (frågor kopplade till tjänsten):
Maria Linderström, e-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se, telefon: 010-103 77 11

Avtals- och upphandlingsfrågor:
upphandling@regionostergotland.se, telefon: 010-103 60 00

Sedan 2012 finns det kulturaktiviteter för patienter som komplement till vård och
behandling. Det är en del av Hälso- och sjukvården i Region Östergötlands ordinarie arbete inom kultur och hälsa. Aktiviteter sker i mindre grupper och finns på orterna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping.

Denna webbplats