Region Östergötland

Barnkultur Öst

Kulturskapande barn

Barnkultur Öst – den digitala regionala utbudskatalogen med kultur för barn och unga.  

Här samlas olika kulturaktiviteter som erbjuds för barn och unga i Östergötland via exempelvis förskola, skola, bibliotek och fritidsgårdar – samtidigt som den synliggör en rad olika kulturskapare. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för förskolor och skolor samt kultursamordnare och kulturbokare att hitta ett utbud, synliggöra kulturaktörer i länet, skapa en bättre samordning samt säkerställa kvalitén i det utbud som erbjuds.

Det har länge funnits ett behov av ett gemensamt skyltfönster som visar ett brett kulturutbud för barn och unga i Östergötland. I Barnkultur Öst finns nu samlat föreställningar, konserter, skapande projekt, workshops, författarbesök samt historiska platsbesök att ta del av för att öka möjligheten och inspirationen till att fler barn i länet får uppleva professionell kultur.

Över 200 kulturaktiviteter finns med när katalogen öppnar och tanken är att utbudet ska kunna nå ut till alla förskolor, skolor, bibliotek och fritidsgårdar i hela Östergötland.

Region Östergötland och alla utvecklare och främjare inom de olika konstformerna har samlats kring arbetsprocessen, som vilat på ett samverkansbeslut mellan Region Östergötland och länets kommuner. Dans i Öst, Film i Öst, Hemslöjden Östergötland, Länskonstkonsulenten, Regionbibliotek Östergötland, Riksteatern Östergötland, Kulturarv Östergötland och Region Östergötlands kulturenhet är de verksamheter som samverkat för att skapa plattformen.

Barnkultur Öst drivs av Riksteatern Östergötland på uppdrag av Region Östergötland.

Professionella yrkesverksamma kulturskapare kan ansökan om att vara med i utbudskatalogen som uppdateras en gång/år enligt viss årscykel. Mer information om tidsplan kommer efter hand. Urvalet görs sedan av konsulenter, utvecklare och i vissa fall pedagoger på regional nivå. Prioritering görs i följande ordning: regional, nationell, internationell kulturaktivitet och utifrån kriterier om kvalitet och bred representation och att kulturaktiviteterna täcker in alla åldersgrupper.

Kriterier för kulturaktörer för att ansöka om att vara med i utbudskatalogen är:

  • Kulturaktiviteten ska ledas av professionella yrkesverksamma kulturskapare i enlighet med Region Östergötlands definition eller pedagoger inom konst- och kulturområdena.
  • Kulturaktiviteten är inriktad mot barn och unga från förskola till gymnasium.
  • Kulturaktiviteten ska genomföras i Östergötlands och kunna vara tillgänglig och bokningsbar för alla oavsett vilken kommun aktiviteten äger rum i.
  • Tilltal, angelägenhet och relevans för målgruppen.