Region Östergötland

Skapande skola

Bilden visar ungdomar som spelar instrument i skolan

Skapande Skola och är en statlig satsning för att öka samverkan mellan det professionella kulturlivet och skolan samt att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete.

I Östergötland har samtliga kommuner sökt medel och flertalet har sökt nästan varje år sedan 2008 då satsningen initierades.

Det är skolornas huvudmän som kan söka pengarna och oftast är det då kommunerna men i vissa fall friskolor. Kommunerna har olika förutsättningar för att skapa en hållbar struktur kring arbetet med Skapande Skola och den regionala nivån har här varit en resurs och länk mellan kommunernas tjänstemän men även till regionens professionella kulturskapare.

Bland annat har regionen varit med och tillsammans med Linköpings kommun anordnat en dag, SkolKulturForum, som ska vara en mötesplats för skolans representanter och kulturaktörer i regionen. Här skulle ett tydligare kunskapsutbyte mellan kommunerna kunna utvecklas där olika kommuner har kompetens kring olika delar i ansökningsprocessen och genomförandet.

Skapande Skola ska medverka till att:

  • kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs f-klass – 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan
  • öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande stärks

Bidraget söks en gång om året av skolans huvudman. Blankett, goda exempel och riktlinjer finns på Kulturrådets webbplats.

Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Andra webbplatser