Region Östergötland

Kultur inom äldreomsorg

Bilden visar ett äldre par

Ett av kulturpolitikens mål och stora utmaning är att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att ta del av kulturutbudet på egen hand. Ett utvecklingsområde inom vården är hur man ska kunna erbjuda socialt och kulturellt innehåll i linje med intentioner i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen: att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Kultur kan ge mervärde i livet och öka välmående. Kulturupplevelser som delas i grupp skapar samhörighet. Kultur kan också väcka minnen och öka förmågan till kommunikation.

Region Östergötland avsätter därför resurser för att subventionera kulturaktiviteter riktat mot personer som behöver insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg eller liknande i kommunal eller privat regi. Från 2019 finns överenskommelse mellan Region Östergötland och alla kommuner om samverkan gällande kultur i äldreomsorg. Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i länet. 

Urvalet är gjort för att passa äldre och kan genomföras på boenden, servicehus och både mindre och större samlingsplatser. Många av aktiviteterna kan genomföras utomhus. Information om förutsättningar för detta finns i utbudskatalogen. De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. Det innebär både konstnärlig professionalitet och lämplighet. Det som ingår i utbudet är teater, dans, musik, cirkus, magi, berättelser med mera. 

Så här går det till

På kulturforaldre.se finns utbudet samlat och information om varje arrangemang. Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget).

Region Östergötland subventionerar varje aktivitet oavsett totalt pris, vilket innebär att arrangören under 2022 betalar 1500 kronor per föreställning. Resterande del fakturerar utföraren till Region Östergötland.

Kontakt

Nya Skådebanan Östergötland sköter administration, urval och exponering av utbud och kontakter med kulturaktörer och boenden:
E-post: info@skadebanan.nu. Telefon: 0706-671601

Region Östergötland ansvarar för kontakter med kommunerna:
E-post: anne.hederen@regionostergotland.se. Telefon: 010-103 65 11

Kontaktperson

Bild på Anne Hederén

Anne Hederén

Strateg: kultur för äldre, natur - och friluftsliv

010-103 65 11

e-post