Landstinget i Östergötland

Kultursamverkan

Dialog mellan ung och gammal

Den regionala kulturen samverkar med både kommun, stat, myndigheter, skolor, förenings- och organisationsliv samt professionella kulturskapare

För att utveckla och bredda kulturutbudet samverkar Region Östergötland med länets kommuner. Samverkan sker för att utveckla länet till en bra kulturregion för invånarna, stimulera till kulturutveckling och bidra till att Östergötland utvecklas som ett attraktivt län.

Via samverkan gör Region Östergötland och kommunerna, i samråd med representanter från länets kulturverksamheter, en kulturplan var tredje till vart fjärde år. Planen beskriver bland annat det kulturutvecklingsarbete som sker inom åtta konst- och kulturområden via länets verksamheter. Planen tar även upp de övriga insatser som Region Östergötland och länets kommuner bestämmer sig för att prioritera för att utveckla och bredda kulturutbudet och konstarterna.

Region Östergötland skriver uppdragsöverenskommelser med ett antal regionala kulturverksamheter och har löpande dialog med flera regionala aktörer. Till vänster finns länkar till de regionala aktörer som är viktiga resurser i utvecklingen av länets kulturliv via regionala uppdrag.