Landstinget i Östergötland

Kultur för äldre

Bilden visar ett äldre par

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen.

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.

De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.

  • Utbudet ska innehålla både program för upplevelser och skapande.
  • Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare
  • Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1000 kronor per föreställning.

Ansvar och administration
De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar:

- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

Bokning
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget).
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.

Webbplats
Utbud och inspiration - kultur för äldre.