Region Östergötland

Processtöd i Östergötland

Regional utveckling erbjuder två heltidstjänster för att stödja grund- och gymnasieskolor, kommunernas aktivitetsansvar och folkhögskolor i Östergötland som vill utveckla sitt arbete för att undvika att unga hamnar i riskzonen för skolmisslyckanden eller arbetslöshet.

I korta drag ser modellen för processtöd ut så här:

Efter överenskommelse med deltagande verksamhet får den i uppdrag att inför första träffen beskriva verksamhetens nuläge och börja ringa in den utmaning/problemområde som satsningen gäller. Därefter sker fyra träffar med ca 5-8 veckors mellanrum, där själva det operativa utvecklingsarbetet sker mellan träffarna.

  1. Nuläge och önskat nyläge (3 timmar) Vad vet vi från tidigare, till exempel risker och framgångsfakto­rer, vilka styrkor och utmaningar som finns och vad vill ni uppnå (övergripande mål).
  2. Hur når ni dit ni vill? (6 timmar) Återkoppling av nuläge och mål. Arbete med verktyget förändringsteori för att precisera bland annat mål och metoder.
  3. Hur går det? (3 timmar) Återkoppling, vad har hänt och hur har det funkat? Behöver för­ändringsteorin (exempelvis mål, arbetssätt eller resurser) juste­ras? Vi ger inspel som stärker er process och det område ni valt att arbeta med.
  4. Återblick, nytt nuläge och framåt (3 timmar) Återblick på mål och process och vad ni har lärt er. Vad är upp­nått och vad finns kvar? Nya mål? Avslutning av medverkan från Regional utveckling – ni fortsätter ert arbete.

Stödet syftar till att bygga upp ett utvecklingsarbete. Deltagande verksamheter åtar sig att sätta av personella och ekonomiska resurser för att påbörja och genomföra ett systematiskt utvecklingsarbete, som leds av ansvarig för verksamheten. Insatsen utgår från de behov som verksamheten upplever och definierar.

Processtöd ges för närvarande till grundskola, folkhögskola och verksamheter inom kommunernas aktivitetsansvar i Linköping och Motala. Det ges även till Sandvikens kommun på uppdrag av Sveriges kommuner och Landsting.

Röster från deltagande verksamheter om processtödet:

"Konstruktivt och framåtsyftande."

"Det strukturerade stödet synliggjorde resultatet vi har uppnått."

"Vi pratar mer och det har förändrat sättet att tänka."

"Trevliga/kunniga processledare från Region Östergötland."

"Framförallt att vi som grupp har höjt våra blickar och bakåt sett på allt bra vi åstadkommit. Frustrationen har övergått i ett mera verklighetsförankrat förhållningssätt."

"Jag har fått upp ögonen för min verksamhet och för hur gruppen kan arbeta utifrån förändringsteorin för att nå våra mål."