Region Östergötland

Praktik på Region Östergötlands EU-kontor

EU-kontorets medarbetare

Region Östergötlands kontor i Bryssel erbjuder årligen en praktikplats till studerande med koppling till regionen. Kontoret tillhör enheten för internationell samverkan och är ett av tio svenska regionkontor i Bryssel.

Syftet med regionkontoren är att agera förlängd arm och driva regionens prioriterade frågor i Bryssel, ofta i samverkan med andra regionkontor på plats i Bryssel eller genom partnerskap i olika nätverk.

Arbetsuppgifter

Din roll är att bistå den dagliga verksamheten genom att bland annat bevaka EU-politik som är relevant för Region Östergötlands utveckling. Dina arbetsuppgifter innefattar informationssökning, nyhetsskrivande, deltagande på seminarier samt administration av kontorets kommunikation i form av sociala medier och den externa hemsidan m.m.

Din bakgrund

Vi söker en studerande som befinner sig i slutskedet av sin utbildning inom ett utbildningsprogram som är relevant för praktikplatsen. Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska efterfrågas samt goda datorkunskaper och förmåga att hantera stora mängder information.

Upplägg

Praktikplatsen är förlagd till Region Östergötlands EU-kontor i Bryssel under ett år med start i mitten av augusti. Första halvåret (20 veckor) är en praktikplats och regleras via praktikavtal med studentens universitet/högskola i Sverige. Andra halvåret är en visstidsanställning.

Ansökningsperiod

Tjänsten är öppen för ansökningar mellan februari till mars och praktiken inleds i mitten av augusti. Praktikannonsen hittar ni på Region Östergötlands hemsida under "Lediga Jobb".