Region Östergötland

Praktikantporträtt EU-kontoret

Praktik 2021–2022

 

Linnéa Gullarbergs gjorde praktik på Region Östergötlands EU-kontor hösten 2021-2022. Hon har en kandidatexamen i Politices kandidat från Linköping Universitet och gjorde praktiken efter avslutad utbildning.

 

Berätta lite om dig själv?

Jag heter Linnéa Gullarbergs, jag är 23 år och kommer från Falun. Jag är relativt nyexaminerad från Politices Kandidatprogrammet med inriktning statsvetenskap som jag läste vid Linköpings universitet. Under min utbildning gjorde jag en digital utbytestermin vid University of Birmingham där jag läste kurser i internationella relationer.

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Region Östergötland?

Jag har länge varit intresserad av utrikes- och nationell politik, men jag hade ingen arbetslivserfarenhet inom området. Jag hade heller aldrig bott utomlands vilket var något som jag gärna ville prova på. När jag då såg att Region Östergötlands EU-kontor sökte en praktikant kände jag direkt att praktiken skulle passa mig perfekt. Dessutom var det ett stort plus att praktiken skulle gå över till en visstidsanställning vilket passade mig bra i tiden. Jag tror många nyexaminerade kan känna igen sig i att vägen ut till arbetslivet känns snårig, och då är det ett gyllene tillfälle att ansöka om en längre praktik!

Vad lärde du dig?

Som praktikant på Region Östergötlands EU-kontor har jag fått lära mig otroligt mycket! Jag skulle vilja påstå att oavsett hur mycket EU-kunskap man läst sedan tidigare kommer man lära sig nya saker om EU bara av att befinna sig i ”Bryssel-bubblan”. Sedan är det speciellt att vara praktikant på ett regionkontor eftersom man får det regionala perspektivet på EU:s politik - det vill säga hur regioner både påverkas och kan påverka EU. Eftersom EU:s politik påverkar regioner i en så pass bred utsträckning som det faktiskt gör, så blir också arbetet som praktikant mycket varierande.

En kollega sa en gång att ”Det är via den regionala och lokala nivån som vi kan göra förändring på den globala nivån”. Att förstå det sambandet är nog den största lärdomen jag fått som praktikant, och jag tror att det är en avgörande insikt för att uppnå stora förändringar.

Vad vill du tipsa och/eller säga till framtida sökande och praktikanter?

Först och främst vill jag uppmuntra alla som är intresserade av EU och regionala frågor att söka! Jag är glad att jag skickade iväg min ansökan eftersom jag fått lära mig otroligt mycket och att jag fått växa i min yrkesroll. Dessutom har jag fått träffat många intressanta personer, andra praktikanter och nya vänner vilket fått mig att trivas väldigt bra. Något som jag skulle vilja tipsa framtida sökande om är att ta vara på nätverket med praktikanterna från de andra svenska stads- och regionkontoren. Nätverket är dels en superbra tillgång för att skaffa ett socialt sammanhang som nyinflyttad i Bryssel, men även för att boka in studiebesök hos exempelvis europaparlamentariker, EU-kommissionärer och organisationer.

 


Praktik 2020-2021

Malin Ahl

Malin Ahl gjorde praktik på Region Östergötlands EU-kontor hösten 2020-2021. Hon har en masterexamen i statsvetenskap från Linköping Universitet och gjorde praktiken efter avslutad utbildning.

Berätta lite om dig själv?

Jag är en relativt nyexaminerad samhällsvetare med en kandidat från Uppsala universitet och master från Linköping universitet. Jag har tidigare gjort ett utbyte i Australien där jag studerade mandarin och global political history, därav intresset för internationella samhällsstudier.

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Region Östergötland?

Jag hittade praktikannonsen på regionens hemsida efter att en bekant berättat om regionernas EU-kontor i Bryssel, något jag tyckte lät intressant och spännande. EU-politiken känns många gånger väldigt avlägsen samtidigt som vi påverkas av den och måste anpassa oss till den. Därför kändes praktikplatsen som en unik chans att få se samspelet mellan regional-nivå och EU-nivå. Jag sökte praktiken i slutskedet av min utbildning och tyckte att det var en superbra chans att få en inblick i hur kontoret arbetar med Region Östergötlands prioriterade frågor i Bryssel. Eftersom Region Östergötland är den enda region som erbjuder en ett års praktik där första terminen inleds som praktiktjänst vilket sedan övergår till en visstidsanställning, erbjuds man som praktikant mycket värdefull tid att verkligen komma in i verksamheten.

Vad lärde du dig?

I min statsvetenskapliga examen har jag läst om internationella relationer och offentlig förvaltning men inte jättemycket om EU, vilket också är en del av vår förvaltning. Därför har jag under min tid på EU-kontoret lärt mig mycket om EU som organisation men också hur regionen arbetar för att driva påverkansarbetet framåt med hjälp av olika samarbetspartners. Mycket tid har gått till att producera nyheter om vad som händer på EU-nivå, vilket bidrar till att man blir insatt i vad som händer på olika politikområden. Genom att delta på möten med andra tjänstepersoner samt politiker, får man även en inblick i deras arbete och hur olika aktörer och processer möts och påverkar varandra. Trots situationen med corona (vilket inneburit en hel del distansarbete) har jag ändå fått uppleva och lära mig mycket under min tid i Bryssel.

Vad vill du tipsa och/eller säga till framtida sökanden och praktikanter?

Jag kan varmt rekommendera praktikplatsen på regionkontoret i Bryssel. För de som är intresserade av omvärldsbevakning, regional utveckling, EU eller varför inte hälso-och sjukvårdsfrågor, är detta en väldigt bra inkörsport för att lära sig mer. Det är en trevlig arbetsplats med bra kollegor och kvalificerande arbetsuppgifter. Dessutom kommer du i kontakt med många andra likasinnade praktikanter på de övriga regionkontoren genom ett praktikantnätverk där man kan anordna olika aktiviteter och möten.

Klicka dig vidare för att se hur du söker praktik här > > >

 


Praktik 2019 - 2020

Medarbetarporträtt EU-kontoret

Ludvig Olanders gjorde praktik på Region Östergötlands EU-kontor hösten 2019. Han har en kandidatexamen i Freds- och Konfliktvetenskap från Lunds universitet och gjorde praktiken som en del av sin utbildning.

Berätta lite om dig själv?

Jag är en samhälls- och utrikespolitiskt intresserad 26-åring som studerat Fred och Konfliktvetenskap vid Lunds universitet. Genom min utbildning har mitt intresse för frågor som rör EU och regionalpolitik väckts. När jag under hösten 2018 gjorde min utbytestermin i Paris insåg jag även att jag trivs bra i internationella miljöer.

Hur kommer det sig att du sökte praktik hos Region Östergötland?

När jag sökte praktiktjänsten hos Region Östergötland befann jag mig i sluttampen på min utbildning. Det var då jag, precis som många andra i samma situation, började tänka på vad jag skulle göra efter min examen. En bekant som tagit examen året innan mig tipsade mig om att Region Östergötland utlyst en praktiktjänst och, Linköpings-son som jag är, så kändes det som en perfekt matchning och jag nappade direkt. Jag hade verkligen tur med dels timingen, att jag kunde ta klivet ut i arbetslivet så tätt efter min utbildning, och dels att tjänsten jag fick tag på var på ett stimulerande arbete i en intressant och levande stad.

Vad lärde du dig?

Det finurliga med praktiktjänsten på Region Östergötlands EU-kontor är att man kommer i kontakt med och lär sig om politik på samtliga nivåer – samtidigt! Genom att arbeta på en region i Bryssel så kommer man oundvikligen i kontakt med EU-politiken, men även politik på nationell nivå – i Sverige och övriga medlemsländer – samt på kommunal nivå genom de kommunala tjänstepersoner och politiker man kommer i kontakt med på olika sätt. När man befinner sig mitt i samspelet mellan alla dessa nivåer på en och samma gång så råkar man helt enkelt lära sig om samtliga, även om man endast jobbar i en av dem. Arbetet i sig har varit väldigt varierande. Jag har under min praktikperiod arbetat särskilt mycket med transportfrågor, ett område jag inte hade kommit i kontakt med tidigare. Därigenom fick jag lära mig mycket om till exempel det europeiska transportnätverket, kollektivtrafik och smarta mobilitetslösningar som kommer utvecklas allt mer i våra storstäder under de kommande åren. En annan arbetsuppgift som jag haft som praktikant har varit att delta i evenemang och återrapportera till kontoret. Evenemangen jag deltagit vid har handlat om allt ifrån EU:s övergripande klimatomställningsarbete till teknik för hönsstallar. Som sagt, varierat!

Vad vill du tipsa och/eller säga till framtida sökanden och praktikanter?

En sak som är roligt med just Bryssel är att det finns så extremt många andra praktikanter! De flesta andra svenska regionkontor har en eller två praktikanter varje år och dessa utgör tillsammans ett praktikantnätverk. Nätverket fungerar lite som en studentförening då den fungerar både som ett verktyg och stöd man kan använda i sitt arbete, likväl som ett socialt sammanhang även efter arbetstid. Möjligheten att träffa personer som befinner sig i samma situation som dig själv, det vill säga med ett nytt jobb i en ny stad, lyfte verkligen min erfarenhet av praktiken och min tid i Bryssel. Det kontaktnät av nya bekantskaper som jag skaffat mig under min tid som praktikant här på Region Östergötlands EU-kontor är en icke ovidkommande bonus som jag inte hade förväntat mig, så jag lämnar det tipset till dig som funderar på att söka denna tjänst!