Region Östergötland

Transport och logistik

För att skapa en bra miljö för invånarna att leva i, ett hållbart samhälle och förutsättningar för ett starkt näringsliv arbetar Region Östergötland med att utforma exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik, boendemiljöer och möjligheter till rekreation på rätt sätt. EU-kontoret bevakar därför områdena för exempelvis forskning och innovation, infrastruktur, den digitala agendan, energi, miljö och hälsa.

 • Connecting Europe Days i Lyon

  Den 28–29 juni arrangerades Connecting Europe Days i Lyon. Region Östergötland var på plats vid konferensen med sakkunnig och politisk representation.

  6 juli 2022


 • EU:s transportministrar enas om tre lagförslag inom transportsektorn

  Förra veckan enades EU:s transportministrar om en gemensam ståndpunkt till tre lagförslag inom Fit-For-55-paketet som berör transportsektorn. Detta gäller direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIR), FuelEU Maritime och ReFuelEU Aviation. Att ministrarna enats om en gemensam ståndpunkt är en viktig del för att implementera Fit-For-55-paketet och för att bana väg för

  8 juni 2022


 • Connecting Europe Days

  Den 28–30 juni anordnar EU-kommissionen tillsammans med det franska ordförandeskapet i rådet konferensen Connecting Europe Days i Lyon, Frankrike. Konferensen sammanför förtroendevalda, branschrepresentanter och EU-kommissionen för att diskutera transport och mobilitet.

  25 maj 2022


 • EU presenterar en ny strategi för hållbar och smart mobilitet

  Under onsdagen förra veckan presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Mobilitetsstrategin är tänkt att bidra till den europeiska gröna givens ambition om en 90 procentig minskning av växthusgasutsläpp från trafiken, vilket ska åstadkommas genom en grön och digital omvandling av EU:s transportsektor.

  16 december 2020


 • Öppet samråd gällande revidering av riktlinjerna för transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)

  Var med och påverka färdplanen för det transeuropeiska transportnätverkets riktlinjer. Fram till den 18 december 2020 bjuder EU-kommissionen in intressenter att lämna feedback gällande färdplanen för EU:s transportinfrastrukturstrategi.

  25 november 2020