Region Östergötland

Miljö, energi och klimat

Här publiceras nyheter kopplade till miljö, energi och klimat. Det innefattar både ny lagstiftning kring exempelvis vatten, energi och plastfrågor, men också projektmöjligheter och påverkansmöjligheter gällande cirkulär ekonomi och klimatarbete.

 • LIFE-programmet finansierar 168 nya projekt för en mer effektiv klimatomställning

  EU-kommissionen har godkänt upp till 168 projekt inom LIFE-programmet med en budget på 380 miljoner euro för att mer effektivt kunna nå upp till klimatmålen för 2050. Godkännandet utgör en större satsning för programmet och i Sverige har flera projekt fått finansiering.

  30 november 2022


 • Nya utlysningar i Central Baltic-programmet

  Interreg-programmet Central Baltic öppnar nya utlysningar för små och större projekt inom alla programmets sakområden. Informationstillfällen kommer även anordnas för intressenter att ta del av mer information om processen och lära sig mer om programmet.

  30 november 2022


 • COP15 i Montréal

  FN:s konvention om biologisk mångfald (COP15) äger rum i Montréal mellan den 7 och19 december. Målet med konventionen är att ta fram en ny strategisk plan för biologisk mångfald som ska ersätta den tidigare planen som slutade gälla 2020.

  23 november 2022


 • Nya överenskommelser om lagförslag i Fitfor55

  Europaparlamentet och ministerrådet har kommit överens om två nya preliminära överenskommelser till lagförslag ur EU:s klimatpaket Fitfor55 som sätter skarpare mål för att minska växthusgasutsläpp inom unionen och dess medlemsländer. Överenskommelserna gäller EU:s förordning om ansvarsfördelning och att stärka regelverket för LULUCF- sektorn med mer ambitiösa mål.

  16 november 2022


 • FN:s klimatkonferens COP27

  FN:s klimatmöte COP27 pågår nu för fullt och avslutas den 18 november. Mötet hålls i år i Sharm El Sheik, Egypten, där stats- och regeringschefer från FN:s medlemsländer diskuterar nya klimatöverenskommelser. Årets möte kommer till stor del handla om finansieringen av klimatåtgärder för utvecklingsländer.

  9 november 2022


 • Ny överenskommelse förbjuder försäljningen av fossilbilar efter 2035

  EU-institutionerna kom den 27 oktober överens om ett lagförslag som förbjuder försäljningen av fossildriva bilar och lätta lastbilar efter år 2035. Förslaget ingår i EU:s lagstiftningspaket Fit for 55 som utgörs av en samling förslag med syftet att uppnå EU:s klimatmål.

  2 november 2022


 • EU mission för anpassningar till klimatförändringarna

  25 november är det sista datumet för att gå med i EU:s mission ”Anpassningar till klimatförändringarna”. Som en del av Horisont Europa riktar sig satsningen till att stötta regioner, kommuner och städers motståndskraft mot klimatförändringarna.

  2 november 2022


 • EU-kommissionen föreslår nya regler för ren luft och vatten

  EU- kommissionen har den 26 oktober presenterat nya skärpta regler för luftföroreningar, avloppsrening och grund- och ytvatten. Reglerna ska leda till att helt få bort luftföroreningar till 2050 och bidra till ett mer hälsosamt klimat för både människor och ekosystem.

  2 november 2022


 • Förslag på nya åtgärder för att stötta små och medelstora företag genom energikrisen

  Sammanhållningspolitikens resurser ska användas till att stötta privatpersoner och små och medelstora företag att klara stigande energipriser enligt ett nytt förslag från EU-kommissionen. Förslaget innebär att oanvända medel på upp till 40 miljarder euro från föregående programperiod 2014-2020 ska utnyttjas till detta ändamål.

  26 oktober 2022


 • Ny utlysning för genomförandet av New European Bauhaus riktade mot innovativa städer

  Det europeiska stadsinitiativet (EUI), vilket ingår inom ramen för ERUF, öppnade den 11 oktober en ny utlysning på 50 miljoner euro för projekt som ska främja en hållbar utveckling i städer. Projekten ska ha en tydlig koppling till det nya europeiska Bauhaus och följa dess princip om att bygga en vacker livsmiljö för alla medborgare i unionen.

  19 oktober 2022