Region Östergötland

Kultur

För att Östergötland ska vara ett attraktivt län att bo och arbeta i anser Region Östergötland att det är viktigt att även satsa på invånarnas fritid. Region Östergötland arbetar därför aktivt inom kultur och kreativitet. EU-kontoret bevakar området och publicerar nyheter, partnersök och EU-finansiering inom kultur, kreativitet och friluftsliv.

 • Informationstillfälle för nya utlysningar inom Kreativa Europa

  Kulturrådet anordnar tillsammans med International Resource Office fem frukostwebbinarier för att diskutera lanseringen av en ny utlysning och dess prioriteringar inom EU-kommissionens kulturprogram Kreativa Europa.

  16 november 2022


 • Nytt kulturarvscentrum

  Programmet Kreativa Europa har öppnat en ny utlysning om etableringen av ett nytt europeiskt centrum för kulturarv. Kulturarvscentrumet ska bestå av en webbaserad plattform där kunskap enkelt kan spridas och aktörer som är aktiva inom kultursektorn kan utbyta erfarenheter.

  5 oktober 2022


 • Kultur som en drivande faktor för hållbar utveckling

  En europeisk expertgrupp med stöd från EU-kommissionen har nyligen presenterat en rapport om kulturens delaktighet för att uppnå hållbar utveckling kallad ”Stormy times. Nature and humans: cultural courage for change”

  28 september 2022


 • Utlysning inom Kreativa Europa: Creative Innovation Labs

  Fram till den 7 september är utlysningarna öppna inom Kreativa Europa Creative Innovation Labs. Stöd kan sökas för samarbeten mellan kultursektorn om den audiovisuella sektorn som syftar till att utveckla innovativa och digitala projekt som bidrar till positiva effekter på utvecklingen inom de kulturella och kreativa sektorerna.

  22 juni 2022