Region Östergötland

Kommande konferenser

Konferenser, seminarium och möten är en stor del av det som händer på EU-nivå och flertalet evenemang anordnas varje dag i Bryssel och på andra platser i Europa. För att underlätta för våra besökare och nyhetsbrevsprenumeranter samlar vi på EU-kontoret här alla större evenemang på ett och samma ställe.

Om något evenemang som är förlagt till Bryssel är av intresse men du själv inte kan delta, hör av dig till EU-kontoret så ser vi om vi har möjlighet att närvara.

 • Vill du lära dig mer om ett nytt europeiskt Bauhaus?

  ERRIN-nätverket bjuder in sina medlemmar till ett informationstillfälle för att lära sig mer om EU-initiativet ett nytt europeiskt Bauhaus.

  23 november 2022


 • Lifelong learning week 2022

  Lifelong Learning Platform anordnar mellan den 28 november och den 2 december sin årliga konferens lifelong learning week. Konferensen äger rum i Bryssel och fokuserar på hur investeringar inom utbildning och lärande kan utgöra en allmän nytta.

  16 november 2022


 • Save the date: Science|Business årliga nätverkskonferens

  Den 7 februari 2023 är det dags för nätverket Science|Business årliga konferens inom forskning och innovation. Årets konferens har ett globalt perspektiv där man diskuterar den senaste tekniken och forskningen som kan bidra till en hållbar framtid.

  9 november 2022


 • ICO-WHO-konferens om tobakskontroll

  Den 2 december anordnar ICO-WHO sin sjätte konferens om tobakskontroll. Under konferensen presenteras hur kontrollen av tobaksanvändning ser ut globalt och hur existerande riktlinjer blir allt hårdare för att få ett slut på tobaksepidemin och de hälsoskador den åstadkommer.

  9 november 2022


 • Avslutningskonferens för projektet IN-4-AHA

  En avslutande konferens för projektet IN-4-AHA anordnas i hybridformat den 7 december 2022. Projektet som pågått under den senaste två åren har fokuserat på innovation för aktivt och hälsosamt åldrande och med att göra hälso-sjukvårdsystemen mer motståndskraftiga.

  26 oktober 2022


 • Konferens om transportinnovation

  Mellan 30 november och 1 december hålls den årliga POLIS-konferensen som är ett tillfälle för städer och regioner att dela med sig av framgångar på transportområdet och diskutera med experter på området.

  19 oktober 2022


 • ECHAlliance: Konferens inom ramen för rörelsen the Digital Health Society (DHS)

  Den fjärde konferensen inom rörelsen the Digital Health Society (DHS) pågår under två dagar online. Temat i år är hur digitala tjänster kan användas som verktyg för att stödja återhämtningen av världens hälsosystem.

  21 september 2022


 • Europeiska forskning- och innovationsdagarna

  Den 28:e och 29:e september arrangerar EU-kommissionen evenemanget Europeiska forsknings- och innovationsdagarna. Evenemanget kommer att hållas digitalt, och mer information om agenda och anmälan kommer att följa.

  18 maj 2022


 • EURACTIV bjuder in till webbinarium om övergången till hållbar och smart mobilitet

  I samband med EU-kommissionens kommande tillkännagivande av mobilitetsstrategin den 9 december anordnar EURACTIV ett webbinarium om hur vi ska minska koldioxidutsläppen.

  2 december 2020


 • POLITICO anordnar webbinarium om olje- och gasindustrin kopplat till klimatmålen inom EU:s gröna giv

  Måndagen den 30 november bjuder POLITICO (en global och opartisk nyhetsorganisation för politik) in till ett digitalt seminarium med fokus på framtiden för olje-och gasindustrin inom ramen för EU:s gröna giv och dess klimatåtaganden att avkola energisektorn.

  25 november 2020