Region Östergötland

Hälsa och vård

Den största delen av Region Östergötlands uppdrag är inom hälsa och vård där man arbetar för en bra vård och en bättre hälsa. Trots att EU inte har kompetens att lagstifta på området så är frågan relevant på EU-nivå då det presenteras rekommendationer, lagstiftas på närliggande områden som i förlängningen påverkar hälso- och sjukvårdssektorn, erbjuds möjligheter till utbyte av erfarenheter samt eftersom det finns möjligheter till projektfinansiering. Därför bevakar EU-kontoret detta område.

 • Save the date: Health at a Glance Europe 2022

  Missa inte detta webinarium om pandemins påverkan på unga människors mentala och fysiska hälsa som äger rum den 5 december klockan 15:00.

  30 november 2022


 • Arbetsprogrammet för EU4Health antaget

  Arbetsprogrammet för EU4Health år 2023 blev nyligen antagen av EU-kommissionen. Programmet fastställer nästkommande års prioriteringar och budget.

  30 november 2022


 • Överenskommelse om förslag stärker hälsosamarbetet i unionen

  Europaparlamentet har röstat igenom två lagförslag som utgör en del av arbetet med att skapa den europeiska hälsounionen. Förslagen handlar om att stärka folkhälsosamarbete på EU-nivå och ge fler befogenheter till den europeiska smittskyddsmyndigheten.

  12 oktober 2022


 • Europeiska hälsounionen: ny EU-strategi för ökad och bättre cancerscreening

  EU-kommissionen presenterade den 20 september en ny strategi för ökad och bättre cancerscreening. Strategin ingår i EU:s plan mot cancer och utgör en del i arbetet för en starkare och mer motståndskraftig hälsounion.

  28 september 2022


 • EU4Health öppnar ansökan för nya utlysningar

  Nya utlysningar har nu öppnat inom hälsoprogrammet EU4Health. Projekt inom området för cancer och icke-överförbara sjukdomar samt offentliga upphandlingar för hälso- och sjukvården förväntas finansieras av dessa utlysningar.

  21 september 2022


 • ECHAlliance: Konferens inom ramen för rörelsen the Digital Health Society (DHS)

  Den fjärde konferensen inom rörelsen the Digital Health Society (DHS) pågår under två dagar online. Temat i år är hur digitala tjänster kan användas som verktyg för att stödja återhämtningen av världens hälsosystem.

  21 september 2022


 • En ny europeisk vårdstrategi för vårdgivare och patienter

  EU-kommissionen har idag lagt fram en ny strategi för vård och omsorg som syftar till att säkerställa tillgängligheten av en prisvärd vård av hög kvalitet. I strategin ingår åtgärder för att förbättra vårdsektorn, kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden och att öka tillgängligheten för tidig barnvård.

  14 september 2022


 • Webbinarium om effektiva hälsoinvesteringar för långtidscovid

  Webbinariet som hålls den 18 oktober 2022 kommer handla om hur långtidscovid påverkar våra hälso- och sjukvårdsystem samt effektiva investeringar.

  14 september 2022


 • EU-kommissionen förbereder inför en ny våg av Covid-19

  EU-kommissionen presenterade den 2 september nya åtgärder för att undvika en till våg av Covid-19 under hösten och vintern. Medlemsländerna uppmanas att förbereda sig genom att anta de strategier som lagts fram.

  7 september 2022


 • BOOST Webbinarium

  Den 14 september kl14:00 – 15:30 anordnas eventet: “Building mental health resilience in children from school” av BOOST-projektet. Talarna delar med sig av lärdomar om hur pandemin påverkat mental hälsa bland skolelever och presenterar ett unikt tillvägagångssätt för att bemöta mental ohälsa.

  7 september 2022