Region Östergötland

Forskning och innovation

Här publiceras nyheter kopplade till innovations- och forskningsstöd. Detta innefattar nyheter om EU:s forskningsprogram, övriga sektorsprogram och innovationsstöd till små och medelstora företag. Dessutom hittar ni nyheter kring smart specialisering och Östergötlands prioriterade styrkeområden i denna kategori.

 • Nya utlysningar i Central Baltic-programmet

  Interreg-programmet Central Baltic öppnar nya utlysningar för små och större projekt inom alla programmets sakområden. Informationstillfällen kommer även anordnas för intressenter att ta del av mer information om processen och lära sig mer om programmet.

  30 november 2022


 • Östersjöprogrammets andra ansökningsomgång för små- och huvudprojekt

  Östersjöprogrammet har öppnat en andra ansökningsomgång för privata och offentliga aktörer att söka medel för att genomföra små- och huvudprojekt. Ansökningsomgången öppnade den 20 oktober och erbjuder stöd till projekt som stärker samarbete och innovativ utveckling bland programmets medlemsländer runt Östersjön.

  16 november 2022


 • EU-kommissionen investerar 3 miljarder i innovativ ren teknik via EU:s innovationsfond

  EU-kommissionen investerar 3 miljarder euro i innovativa projekt för ren teknik i syfte att bidra till ett slut på beroendet av rysk gas och olja.

  9 november 2022


 • Nya utlysningar inom fonden för ett sammanlänkat Europa digital

  Nu har nya utlysningar inom fonden för ett sammanlänkat Europa digital öppnat med en budget på totalt 277 miljoner euro. Medlen ska gå till projekt som främjar investeringar i digital uppkoppling och infrastruktur.

  2 november 2022


 • EU mission för anpassningar till klimatförändringarna

  25 november är det sista datumet för att gå med i EU:s mission ”Anpassningar till klimatförändringarna”. Som en del av Horisont Europa riktar sig satsningen till att stötta regioner, kommuner och städers motståndskraft mot klimatförändringarna.

  2 november 2022


 • Nytt stöd till kommuner och städer via artificiell intelligens

  Vinnova och AI Sweden genomför en ny kraftsamling för verksamhetsutveckling i användandet av artificiell intelligens (AI) hos kommuner och civilsamhället. Kraftsamlingen som pågår under fyra år ska bidra till en bättre förståelse för hur AI kan användas inom offentlig förvaltning.

  28 september 2022


 • Save the date: Europeiska forskning- och innovationsdagarna 2022

  De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är EU-kommissionens årliga flaggskeppsevenemang för forskning och innovation och kommer i år att anordnas digitalt den 28-29 september. Det är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om det senaste inom EU:s forsknings- och innovationspolitik och tillfälle ges även för nätverkande på den digitala plattformen.

  21 september 2022


 • Open Call – COST Actions

  Ansökningsperioden till forskningsnätverken COST Actions har nu öppnats och sista datumet för ansökan är den 20 oktober 2022. COST erbjuder nätverksmöjligheter för forskare och innovatörer inom nätverksprogram som kallas COST Actions.

  14 september 2022


 • INNOVEIT

  INNOVEIT, ett av Europas största event inom innovation, kommer anordnas mellan den 15 september och den 11 oktober. Eventet äger rum i tio olika europeiska städer och är ett tillfälle för nätverkande samt lärande.

  7 september 2022


 • United Europe: konferens inom forskning och innovation den 7 september

  Den 7 september kl. 14:00-17:30 hålls konferensen United Europe som rör frågor kring forskning, innovation och företagande. Konferensen som anordnas av nätverks- och mediaorganisationen Science|Business syftar till att skapa en debatt kring framtida samarbeten inom forskning i tider av konflikt.

  31 augusti 2022