Region Östergötland

EU:s långsiktiga utveckling

I detta bevakningsområde publicerar vi nyheter om unionens långsiktiga utveckling. Det kan till exempel handla om Storbritanniens utträde ur unionen, långtidsbudgeten och debatt om olika vägar framåt för EU:s utveckling.

 • Generatorer för hopp

  Europaparlamentet har tillsammans med stadnätverket Eurocities lanserat kampanjen Generatorer för Hopp. Syftet med kampanjen är att få nätverkets medlemmar att gå ihop och donera generatorer till Ukraina så landet bättre kan hantera den kommande vintern.

  30 november 2022


 • EU-kommissionens höstliga ekonomiprognos

  EU-kommissionen har publicerat höstens ekonomiska prognos för EU och medlemsländerna som presenteras fyra gånger per år. Prognosen visar på en vändpunkt för ekonomin med en sjunkande ekonomisk tillväxt och fortsatt hög inflation.

  23 november 2022


 • På gång inom EU hösten 2022

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger varje halvår ut en skrift om aktuella EU-frågor och har nu publicerat höstens utgåva. Skriften tar upp nio prioriterade frågor där SKR generellt sett vill se ett större regionalt och kommunalt inflytande samt en större flexibilitet inom EU-politiken för lokala skillnader.

  26 oktober 2022


 • EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

  EU-kommissionens arbetsprogram för 2023 presenterades den 18 oktober och den innehåller de fokusområden och initiativ EU-kommissionen kommer att arbeta med under nästkommande år.

  26 oktober 2022


 • Rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner

  Den 11 oktober presenterade Europeiska regionkommittén sin årliga rapport om tillståndet i EU:s regioner och kommuner. Rapporten fungerar som underlag till EU:s politiska beslut och visar vilka utmaningar man står inför.

  19 oktober 2022


 • Ny utlysning av EU-kommissionens representation i Sverige om kommunikationsprojekt:

  EU-kommissionens representation i Sverige lanserar en ny utlysning som öppnar i oktober där kommunikationsprojekt som ska främja en dialog om aktuella EU-ämnen kan ansöka om finansiering.

  12 oktober 2022


 • Reflektionspapper om sammanhållningspolitikens framtid

  Hur kommer framtidens sammanhållningspolitik se ut? Det är vad nätverket CPMR frågar sig i ett nytt reflektionspapper som lägger fram fem möjliga scenarion om framtiden.

  12 oktober 2022


 • Talet om tillståndet i unionen av President von der Leyen

  EU-kommissionens president Ursula von der Leyen höll idag (14/9) sitt årliga tal riktat till unionen och dess medborgare där hon diskuterade unionens motgångar och framsteg under året och framtida utmaningar. Talet pågick under en timme och ett stort fokus låg på de problem som Rysslands invasion av Ukraina lett till både för energisektorn och demokratin.

  14 september 2022


 • Svenskt ordförandeskap i EU 2023

  Sverige tar formellt över ordförandeskapet för EU från Tjeckien den första januari 2023. Regeringen har nu presenterat ett fempunktsprogram som tar upp de prioriterade frågorna under ordförandeskapet.

  7 september 2022


 • Tal om tillståndet i unionen 2022

  EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen håller sitt tredje årliga tal om unionens tillstånd den 14 september.

  7 september 2022