Region Östergötland

Arbetsmarknad

Jobb och tillväxt ligger högst upp på EU:s agenda och dessa områden är även viktiga för Östergötland. För att regionen ska utvecklas och fortsätta vara en attraktiv region så krävs det att företagen i Östergötland har tillgång till rätt kompetens, stöd och kapital. EU-kontoret bevakar därför näringslivsfrågor utbildning, integration och den sociala ekonomin. Vi publicerar även information från EU inom turism på denna sida.

 • Nya utlysningar i Central Baltic-programmet

  Interreg-programmet Central Baltic öppnar nya utlysningar för små och större projekt inom alla programmets sakområden. Informationstillfällen kommer även anordnas för intressenter att ta del av mer information om processen och lära sig mer om programmet.

  30 november 2022


 • Europeiska forumet för sysselsättning och sociala rättigheter

  EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och inkludering kommer den 16-17 november anordna sitt första forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Under forumet, som kommer bli årligt återkommande, kommer man diskutera hur sociala rättigheter påverkas av den gröna omställningen och de konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina orsakat.

  19 oktober 2022


 • EU-kommissionen uppmanar till modernisering av minimiinkomstsystem

  I och med ökande inflationer och levnadskostnader råder EU-kommissionen medlemsländerna att se över sina minimiinkomstsystem för att göra dem effektiva och stabila samt kunna hantera framtida ekonomiska besvär.

  5 oktober 2022


 • Nya regler för skadeståndsansvar gällande produkter och artificiell intelligens

  EU-kommissionen presenterade den 28 september två nya förslag för att anpassa reglerna för skadeståndsansvar gällande produkter och artificiell intelligens (AI) till att passa den digitala tidsåldern. De nya reglerna innebär ett starkare skydd för konsumenter och en mer likvärdig ställning för tillverkare. De syftar även till att främja AI-sektorn genom bättre skyddsåtgärder.

  5 oktober 2022


 • EU-kommissionen lägger fram nytt förslag om förbud av produkter tillverkade genom tvångsarbete

  EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om att förbjuda produkter gjorda genom tvångsarbete på EU:s inre marknad. Förbudet täcker både produkter som tillverkats inom EU och importerade produkter.

  21 september 2022


 • Europeiska veckan för regioner och städer

  Den 20:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) äger rum den 10-13 oktober under slogan ”Nya utmaningar för Europas sammanhållning”

  31 augusti 2022


 • Öppet samråd: Social Ekonomi – utveckling av ramvillkor

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd och bjuder in intressenter att lämna synpunkter till initiativet ”Social ekonomi – utveckling av ramvillkor”. Initiativet syftar till att bidra till en mer jämlik social ekonomi bland EU:s medlemsländer.

  31 augusti 2022


 • Tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor i EU

  Den 1 augusti trädde det nya EU-direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i kraft, vilket innebär att medlemsländerna nu måste ha införlivat direktivet i nationell lagstiftning. Direktivet innebär mer omfattande och uppdaterade arbetstagarrättigheter och skydd för EU:s 182 miljoner arbetstagare.

  24 augusti 2022


 • EU-kommissionen lägger fram rekommendationer för vägar till en framgångsrik skolgång

  EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till rådets rekommendation om initiativet Vägar till en lyckad skolgång. I förslaget beskrivs åtgärder som ska motverka att unga lämnar skolan med endast grundskoleutbildning och åtgärder för att fler elever ska få grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. Åtgärderna omfattar exempelvis övervakning, förebyggande och tidiga ingripan

  6 juli 2022


 • Riksdagen röstar ja till proposition för att genomföra EU-direktiv om balans mellan arbete och privatliv

  Förra veckan röstade svenska riksdagen ja till regeringens proposition för att genomföra EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Detta innebär bland annat nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för de som har närstående med omsorgsbehov.

  29 juni 2022