Region Östergötland

Social- och regionalfond

Europeiska Socialfonden, Östra Mellansverige

Europeiska socialfondsprogramet (ESF) 2014-2020 är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. I Östra Mellansverige kan medel sökas av partners från Östergötland, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala. Programmet riktar in sig på:

  • Kompetensförsörjning
  • Ökade övergångar till arbete 

Europeiska Regionalfonden, Östra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Östra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

I Östra Mellansverige kan medel sökas av partners från Östergötland, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala. Programmet riktar in sig på:

  • Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  • Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
  • Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Gemensamt för både socialfonden och regionalfonden har åtta regionala strukturfondspartnerskap bildats, ledamöterna i strukturfondspartnerskapet beslutar om vilka projektansökningar som beviljas. Utsedda ledamöter för Region Östergötland i Östra Mellansverige är; Mats Johansson (s), Per Larsson (kd) samt för Östra Mellansverige som helhet Jan Owe-Larsson (m).

För de åtta regionala strukturfondspartnerskapen finns två nationella övervakningskommittéer som följer upp Socialfondens- och Regionalfondens arbete och säkrar genomförandets kvalité och effektivitet. Utsedda ledamöter för Regionalfondens övervakningskommitte för Region Östergötland är Anna Lindberg, chef internationell samverkan. Anna Lindberg är också utsedd att representera Östergötland i samverkansutskottet som är en samverkan mellan socialfonden och regionalfonden. 

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef, internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post