Region Östergötland

Interreg Östersjöprogrammet

Interreg Östersjöprogrammet 2021-2027 är ett transnationellt samarbetsprogram i Östersjöregionen. Både offentliga och privata aktörer från Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland, samt delar av Norge, Ryssland och Bealrus kan söka medel från programmet.

Programmets syfte är att stödja övergången till grönare och mer resilienta samhällen och ekonomier genom transnationellt samarbete.

Budgeten för Östersjöprogrammet kommer göras tillgängligt för transnationella samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Tyskland (vissa områden), Lettland, Litauen och Polen.


Programmet erbjuder finansiering inom följande prioriteringar:

  • innovativa samhällen
  • vattensmarta samhällen
  • klimatneutrala samhällen och effektiv användning av naturresurser
  • samarbete och makroregional styrning

I Östersjöprogrammet finns en övervakningskommitté där varje land har tre representanter, i Sverige har den formerats på nationell nivå av Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ansvarig tjänsteperson på Region Östergötland är Sofia Prans.

Under den nationella övervakningskommittén finns en nationell subkommitté där regionala och nationella representanter (tjänstemän) har utsetts för att stödja övervakningskommittén i arbetet med att nominera de ansökningar som ska gå vidare till godkännande. Östra Mellansverige representeras i subkommittén av Sofia Prans, strateg internationell samverkan Region Östergötland.

 

Bilden visar Östersjöprogrammets logotyp

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Andra webbplatser