Region Östergötland

Interreg Europe

Det interregionala programmet Interreg Europe 2021-2027 omfattar alla EU-länder samt Norge och Schweiz. Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter i hela Europa att utveckla och genomföra bättre regionalpolitik.

Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer och budgeten ska finansiera interregionala samarbetsprojekt med fokus på att förbättra regionala utvecklingsstrategier och program. Programmet är också inriktat på lärandeplattformar (Policy Learning Platforms) som stöder erfarenhetsutbyte över hela Europa.

Offentliga aktörer och andra offentliga organisationer såsom forskningsinstitut, regionala utvecklingsorgan och företagsfrämjande organisationer kan söka stöd från programmet.

Övergripande mål i programmet:

  • Interregspecifikt mål (ISO) som handlar om kapacitetsuppbyggnad och bättre samarbete mellan myndigheter i medlemsländerna.

 

Bilden visar Intereg Europe

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Andra webbplatser