Region Östergötland

Interreg Europe

Det interregionala programmet Interreg Europe omfattar hela EU och de länder som får stöd behöver inte gränsa till varandra.

Programmet har 359 miljoner euro tillgängligt för interregionala samarbetsprojekt med fokus på att förbättra regionala utvecklingsstrategier och program. Programmet riktar in sig på:

  • Forskning och innovation
  • Företagens konkurrenskraft
  • Koldioxidsnål ekonomi
  • Miljö och resurseffektivitet

I Interreg Europe finns en övervakningskommitté där varje land har tre representanter, i Sverige har det formerats på nationell nivå av Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Ansvarig tjänsteman på Region Östergötland är Anna Lindberg.

Bilden visar Intereg Europe

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef, internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post

Andra webbplatser