Region Östergötland

Central Baltic

Central Baltic Contact Point Sweden South
 

Central Baltic-programmet 2014-2020 är det nya gränsöverskridande samarbetsprogrammet i mellersta Östersjöregionen.

I Sverige finns ett Contact Point North i Stockholm och ett Contact Point South i Norrköping. Contact Point South täcker huvudsakligen Östergötland, Sörmland, Västmanland och Örebro, och Region Östergötland står som värd. Contact Point samverkar med Joint Secretariat, som är förlagt till Åbo, Finland.

Contact Point ska:

  • Vara en länk mellan de svenska regionerna och programmet
  • Informera svenska parter om programmet och dess finansieringsmöjligheter
  • Stödja projektsökande i en inledande fas för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
  • Medverka i partnersök
  • Informera om nyheter och resultat från kommande projekt

Central Baltic-programmet 2014-2020 har 115 miljoner euro tillgängligt för gränsöverskridande samarbetsprojekt. Projekten kan utvecklas av partners i programområdet som består av 27 regioner i Sverige, Finland, Åland, Estland och Lettland. Programmet riktar in sig på:

  • Stärkandet av regionens ekonomiska konkurrenskraft
  • Hållbar användning av våra gemensamma resurser
  • Ökad tillgänglighet i regionen
  • Förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap

Kontakt

Bild på Annika Holmström

Annika Holmström

Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

010-103 69 59

+46 702 16 65 88

e-post