Region Östergötland

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet syftar till att skapa ett Europa där människors rättigheter främjas och skyddas.

Projekten inom programmet ska informera Europas medborgare om de rättigheter som kommer av det europeiska medborgarskapet.
 
Programmet ska bidra till den fortsatta utvecklingen av ett område där jämlikhet och rättigheter för personer, som är inskriven i fördraget, stadgan och internationella konventioner om mänskliga rättigheter, främjas och skyddas. Programmet sträcker sig fram till 2020 och har en budget på 439 miljoner euro.