Region Östergötland

Det rättsliga programmet

I slutet av december 2020 nåddes en preliminär överenskommelse om det rättsliga programmet för rättvisa, rättigheter och värderingar.

Det nya rättsliga programmet är en sammanslagning av den föregående programperiodens finansieringsprogram: programmet för rättigheter, jämställdhet och medborgarskap, programmet Europa för medborgare och programmet för rättvisa. Det rättsliga programmet har som mål att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa baserat på rättsstatsprincipen, ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

I slutet av december 2020 nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om en budget på ca 305 miljoner euro till det rättsliga programmet.