Region Östergötland

Horisont 2020

EU:s ramprogram för forskning och innovation är uppdelat i tre huvuddelar, spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

Alla projekt ska innehålla både forskning och slutanvändare och många av aktiviteterna inom programmet kommer att syfta till att överbrygga klyftan mellan forskningen och marknaden. Utlysningarna kommer till största delen bestå av bidrag till samarbetsprojekt kring forskning och innovation.

De forskning- och innovationsprojekt som kommer stödjas kommer att innehålla en eller flera av följande aktiviteter: forskning och utveckling demonstration/pilot och marknadsintroduktion. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Andra webbplatser