Region Östergötland

Europa för medborgarna

Programmet syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid.

Europa för medborgarna syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU.
 
Medel kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer. Europa för medborgarna är uppdelat i två programområden, Europeisk hågkomst och demokratisk delaktighet och engagemang.