Region Östergötland

Erasmus+

Erasmus+ är det nya EU-programmet för utbildning, ungdomar och idrott 2014-2020. Erasmus+ ska öka de ungas kompetens och chanser att få jobb.

Det ska också bidra till att modernisera utbildningar och ungdomsverksamhet. Programmet pågår under sju år och har en budget på 14,7 miljarder euro. Det är 40 procent mer än idag, vilket visar hur stor vikt EU lägger vid dessa frågor. Erasmus+ kommer att ge över 4 miljoner människor möjlighet att studera, praktisera och volontärarbeta utomlands. Erasmus+ stöder partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer i olika länder.
 
Syftet är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv för att bättre matcha de ungas färdigheter med behoven på arbetsmarknaden. Programmet stöder också nationella insatser för att modernisera utbildningssystemen. När det gäller idrott ska man stödja projekt på gräsrotsnivå och bekämpa internationella problem som uppgjorda matcher, dopning, våld och rasism.

Andra webbplatser