Region Östergötland

EU:s sektorsprogram

Bilden visar en person i ett laboratorium med ett mikroskop

EU:s sektorsprogram är tematiskt inriktade på specifika områden och ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU.

Det finns en rad olika sektorsprogram och medel söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa. Under programperioden 2021-2027 delas sektorsprogrammen in i tio olika grupper (paraplyprogram). Det tionde programmet är ett omfattande program och kan innehålla flera delar av de andra nio programmen.

En översiktlig sammanställning av programmen och ansökningsomgångar finns här. Programöversikten uppdateras kontinuerligt av EU-kontoret.  

Kontakt

Bild på Anna Lindberg

Anna Lindberg

Enhetschef (Head of Unit ), internationell samverkan

010-103 65 17

+46 702 59 70 65

e-post