Region Östergötland

Central Baltic Contact Point Sweden South

Bilden visar en kedja där en länk är blå och resten grå

 
Interreg Central Baltic 2014-220 är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön.

Programmet pågår mellan 2014 och2020 och under den perioden är Region Östergötland värd för en av två svenska kontaktpunkter för Interreg Central Baltic.  Kontaktpunkten heter Central Baltic Contact Point Sweden South och fungerar som en länk mellan de i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet. Kontaktpunkten ska:

  • vara en länk mellan de svenska regionerna och programmet
  • informera svenska parter om programmet och de finansieringsmöjligheter som finns
  • inledningsvis stödja projektsökande för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
  • medverka i partnersök
  • informera om nyheter och resultat från kommande projekt.

Interreg Central Baltic 2014-2020

Förutom Sverige deltar Finland (inklusive Åland), Estland och Lettland i Interreg Central Baltic 2014-2020. Programmet bygger vidare på Central Baltic INTERREG IV A 2007-2013, men med vissa förändringar. Bland annat har administrationen i programmet förenklats.

Det finns 115 miljoner euro för att finansiera olika projekt i Interreg Central Baltic 2014-2020.

För att få finansiering av programmet måste projekten ha en konkret gränsöverskridande karaktär. Varje projektpartner bör bidra till projekt genom att föra med sig expertis, idéer, personal eller andra resurser. Detta för att samarbetet i programmet handlar om att arbeta tillsammans för att lösa gemensamma problem eller stödja gemensamma möjligheter.

Interreg Central Baltic 2014-2020 har fyra prioriteter:

  • stärka Östersjöregionens ekonomiska konkurrenskraft
  • hållbar användning av gemensamma resurser
  • ökad tillgänglighet i regionen
  • förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap.

Varje prioritet har ett antal delområden, så kallade Specific Objectives. Projekt som finansieras av programmet genomförs inom ett av programmets delområden.

Kontakt

Bild på Annika Holmström

Annika Holmström

Nationell kontaktpunkt, Central Baltic Contact Point Sweden South

010-103 69 59

+46 702 16 65 88

e-post

Andra webbplatser