Region Östergötland

Områdesprofiler Östergötland

Områdesprofilerna är ett webbaserat verktyg där vi presenterar statistik om befolkningen för varje vårdcentralsområde.

För den statistik som inte finns tillgänglig för vårdcentralsområden presenteras resultaten för hela kommunen. Resultaten kan jämföras med Östergötland som helhet, en kommun eller en annan vårdcentral. Data är till största del hämtad från Statistiska centralbyrån och befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor.

Så används Områdesprofiler

Syftet med verktyget är att få en bild av området, hur människorna som bor i området mår samt att identifiera utvecklingsområden och samverkanspartner.

Verktyget är främst tänkt att användas av vårdcentralerna i samverkan med andra aktörer i närområdet för att verka för god och jämlik hälsa hos patienter och befolkning. Men det är fritt fram att använda verktyget för den som behöver.

Områdesprofilerna kommer att uppdateras kontinuerligt (beroende på hur ofta indikatorerna uppdateras).

Öppna verktyget

Har du frågor kan du även kontakta oss via statistikuppdrag@regionostergotland.se 

Kontakt

Bild på Maria Elgstrand

Maria Elgstrand

Verksamhetschef

010-103 06 49

e-post