Region Östergötland

Status Östergötland

Status Östergötland är en webbtjänst där vem som helst kan ta fram information om hälsa och livsstil i Östergötland eller någon av länets kommuner. Status Östergötland innehåller data om befolkningens hälsa, nedbrutet på olika geografiska eller socioekonomiska områden.

I webbtjänsten kan användaren välja en fördefinierad rapport eller skapa sin egen. Rapporterna går att få uppdelade på kön och ålder och det går även att jämföra kommuner med varandra och jämföra över tid.

Webbtjänsten bygger på data från olika enkätundersökningar och register. All data presenteras på aggregerad nivå (som grupper).

Kontakt

Bild på Joakim Ekberg

Joakim Ekberg

Utvecklingsstrateg

010-103 63 19

e-post