Region Östergötland

Digitalisering

Jordbruk med teknik

Digitalisering är en förändringskraft som påverkar oss alla. Den skapar nya möjligheter och förändrar samtidigt grunden i hur vi kommunicerar, ger och tar emot service samt utvecklar affärsmodeller.

Möjligheterna med digitaliseringen är oändliga men det finns också utmaningar. Det viktigt att vi nationellt, regionalt och lokalt aktivt arbetar med dessa utmaningar. De kan handla om delaktighet, kompetens och tillgång till bredband.

Tillsammans kan vi bidra till att digitaliseringen blir en attraktionskraft för vår region. Därför samordnar Region Östergötland arbetet med den digitala agendan för Östergötland där frågor som digital delaktighet, e-hälsa och bredbandsutbyggnad är viktiga delar.

Kontakt

Bild på Niklas Guss

Niklas Guss

Strateg

010-103 17 97

0724-52 82 64

e-post

Bild på Jonas Jernberg

Jonas Jernberg

Strateg

010-103 65 08

e-post