Region Östergötland

Öppna data

Öppna data - öppet lås på tangentbord

Öppen data är data som är kostnadsfri och som får återanvändas av vem som helst utan andra begränsningar än att möjligen ange källa.

Region Östergötlands syfte med öppen data:

  • Att underlätta och stödja regionens möjligheter att skapa insyn och delaktighet för medborgarna.
  • Att underlätta och stödja förbättring av kvalitén i verksamheten genom att tillgängliggöra data som kan användas för innovation, forskning och utveckling.
  • Att underlätta och stödja förutsättningarna för tillväxt inom informationsmarknaden enligt lagen 2010:556 om vidareutnyttjande av handlingar (PSI-lagen).

 

Andra webbplatser