Regional utveckling

blålila bakgrund

Information till företagare om covid-19

Företagare hittar all information kopplat till corona på East Swedens webbplats.

 

Bilden visar de globala målen

Målen som ska förändra världen

17 globala hållbarhetsmål ska förändra världen till år 2030. Vad innebär målen för Östergötland och hur kan vi bidra?

 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet

 

 • Patienter mäter värden hemifrån med ny teknik

  Region Östergötland har under hösten börjat testa egenmonitorering för patienter med vissa diagnoser. Ett viktigt steg i arbetet för en mer nära vård. - För mig kan det inte finnas något bättre. Jag blir automatiskt mer delaktig, säger Carina Levander som lever med kol och använder den nya tekniken.

  11 januari 2021


 • Modernt kostall klart vid Vreta utbildningscentrum

  Kor, ungdjur och kalvar har börjat flytta in. Elva månader efter branden står ett nytt toppmodernt kostall färdigbyggt vid Vreta utbildningscentrum.

  18 december 2020


 • Fortsatt regional satsning på gröna näringar

  Region Östergötland satsar totalt tolv miljoner kronor på projektet Gröna näringars utveckling genom Vreta Kluster under tre år. ”Det här bidrar till att fler jobb skapas, främst på den östgötska landsbygden”, säger Martin Tollén (S).

  3 december 2020


 • Region Östergötland ger ekonomiskt stöd till kulturskapare

  Nu kan professionella kulturskapare och kulturaktörer få ekonomiskt stöd av Region Östergötland, för utveckling och bättre arbetsvillkor eller för att bredda och öka spridningen av kultur i länet. Regionutvecklingsnämnden har beslutat att införa två nya stödformer för kultur.

  2 december 2020


 • Minskad klimatpåverkan i nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

  Klimatneutralt resande, fler som väljer kollektivtrafik och ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det är några av målen i det uppdaterade Regionala trafikförsörjningsprogrammet som regionfullmäktige nu har ställt sig bakom.

  30 november 2020


 • Hur skapar vi hållbara städer?

  Hur kan vi utveckla våra städer och samhällen på ett hållbart sätt? Med utgångspunkt från de globala målen för hållbarhet, Agenda 2030, kommer den frågan att diskuteras den 26 november i ett halvdagsevent som Region Östergötland står bakom.

  25 november 2020


 • Nya rabatter i kollektivtrafiken

  Nu ska personer med aktivitets- och sjukersättning få rabatt av Östgötatrafiken och studeranderabatt införs på alla ordinarie biljetter. Det beslutade trafik- och samhällsplaneringsnämnden i går.

  6 november 2020


 • Dags för Östergötlands egen innovationsvecka

  I en tid där innovation känns viktigare än någonsin, firar East Sweden Innovation Week tioårsjubileum. Den 2-8 november bjuds det in till digitala innovationsevent över hela länet. En av höjdpunkterna är Innovation Day den 6 november, som går att följa i en särskild VR-miljö.

  2 november 2020


 • Nytt projekt ska stärka Östergötlands konkurrenskraft

  Nu börjar omställningsarbetet till en hållbar besöksnäring i Östergötland. Det ska göras i ett projekt som finansieras med stöd av Tillväxtverket.

  16 oktober 2020


 • Ostlänken och E22 högprioriterade i analys till Trafikverket

  Ostlänken och E22 vid Söderköping fortsätter att stå högt på listan när Östergötland och sex andra län trycker på staten om viktiga satsningar på infrastruktur. Den 23 oktober överlämnas en ny storregional systemanalys till Trafikverket.

  15 oktober 2020