Regional utveckling

Grafisk bild på hus och människor

Utvecklingsstrategi Östergötland

Regionens viktigaste styrdokument och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

 

 • Stark återhämtning av besöksnäringen i sommar

  Besöksnäringen i Östergötland har drabbats hårt av pandemin, men under sommaren 2021 syns en tydlig återhämtning.

  13 oktober 2021


 • Östgötadagarna tillbaka med rekordmånga företag

  Under helgen den 4-5 september bjöd rekordmånga gårdsbutiker, hantverkare, matproducenter och andra aktörer på en riktigt höstfest på den östgötska landsbygden.

  12 oktober 2021


 • Region Östergötland med i nationell jämställdhetssatsning

  Region Östergötland fortsätter att utveckla och samordna sitt jämställdhetsarbete. Det görs i en nationell satsning tillsammans med Region Kronoberg och Lunds kommun.

  8 september 2021


 • Löftet: Regionala godstransporter ska elektrifieras

  Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Cleantech Östergötland och Linköpings universitet har tillsammans undertecknat ett löfte till regeringen om att öka elektrifieringen inom transportsektorn i länet.

  16 juni 2021


 • Två dansresidens i Östergötland

  Två dansresidens kommer att husera på Östgötateatern i år, i ett samarbete mellan Östgötateatern och Dans i Öst/Region Östergötland. Det första residenset startar nu sina repetitioner i Norrköping.

  14 juni 2021


 • Region Östergötland reagerar på ny miljöklassning av biogasbilar

  Den svenska miljöbilsdefinitionen föreslås ändras och utesluta biogasbilar. I ett remissvar till infrastrukturdepartementet trycker Region Östergötland och regionrådet Julie Tran (C) på att även biogasbilar bidrar till klimatomställningen.

  4 juni 2021


 • Strategisk målbild för busstrafiken i Östergötland tas fram

  Skapa en tydlig roll för busstrafiken i kollektivtrafiksystemet i Östergötland. Det är syftet med den busstrategiska målbild som trafik- och samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ta fram.

  3 juni 2021


 • Regional satsning för ökad sysselsättning och digitalisering

  Region Östergötland satsar totalt 6,6 miljoner kronor på fem projekt som ska stimulera länets näringsliv. Projekten ska bland annat bidra till ökad sysselsättning för digitala företag och ökad internationalisering för små och medelstora företag.

  2 juni 2021


 • Film i Öst satsar 400 000 på unga filmskapare

  Film i Öst har fått 200 000 kronor av Svenska Filminstitutet för att producera nya kortfilmer i Östergötland. Satsningen går under namnet Talent to Watch och är en nationell filmsatsning för att säkra återväxten av unga filmare i den svenska filmbranschen.

  10 maj 2021


 • Nya färdplaner för styrkeområden arbetas fram

  Region Östergötland har under våren arrangerat workshops för att ta fram färdplaner för styrkeområden i Östergötland. ”Vi har nu tagit ytterligare steg mot färdplaner som stärker en gemensam riktning”, säger Niklas Tideklev, innovationsstrateg i Region Östergötland.

  6 maj 2021