Regional utveckling

 En tidig julklapp från Film i Öst, utvecklas som filmare

Bilden visar en kvinna och en man som tittar på en laptop

Efterfrågeforum 2017

Temat i år är digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. Var med och lyssna när östgötska företag ber...

Läs mer 

Bilden visar de globala målen

Målen som ska förändra världen

17 globala hållbarhetsmål ska förändra världen till år 2030. Vad innebär målen för Östergötland och hur kan vi bidra?

Läs mer 

Bilden visar skolkulturforumprogrammet

Skolkulturforum 2017

Höstens stora inspirationsdag om kultur, kreativitet och lärande. Tema kultur som normbrytare, kulturen som normkreatör....

Läs mer 

 • Biogas Öst-event gällande fossilfria transporter, regioner och EU - SAVE THE DATE!

  Den 5 december bjuder Biogas Öst och flera regionala aktörer in till ett seminarium för att diskutera vilka beslut som tas på EU-nivå och hur dessa påverkar regionernas omställning till fossilfria transporter.

  16 november 2017


 • Historiskt förslag: Fördjupat försvarssamarbete mellan EU-länder

  Den 13 november undertecknade försvars- och utrikesministrarna från 23 medlemsländer, inklusive Sverige, ett förslag om ett fördjupat försvarssamarbete i EU. Samarbetet kallas ”Permanent structured cooperation” (Pesco).

  15 november 2017


 • Svensk ekonomi blomstrar enligt ny EU-prognos

  EU-kommissionen publicerade nyligen höstens ekonomiska rapport och den övergripande prognosen visar starkare siffror än väntat. I EU spås BNP-tillväxten för 2017 ligga omkring 2,4 procent och i Sverige beräknas den till 3,2 procent vilket signalerar den starkaste tillväxttakten på över tio år.

  14 november 2017


 • Har du upptäckt det nya arbetsprogrammet för Horisont 2020?

  Den sista fasen i EU:s största forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 är påbörjad. Det nya arbetsprogrammet som publicerades den 27 oktober sträcker sig från år 2018 till år 2020 och över 30 miljarder euro kommer under denna tidsperiod vara möjligt att söka inom ramen för forskning och innovation i EU.

  13 november 2017