Regional utveckling

blålila bakgrund

Information till företagare om covid-19

Företagare hittar all information kopplat till corona på East Swedens webbplats.

Läs mer 

Bilden visar de globala målen

Målen som ska förändra världen

17 globala hållbarhetsmål ska förändra världen till år 2030. Vad innebär målen för Östergötland och hur kan vi bidra?

Läs mer 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplan för Östergötland 2020-2023

Kulturplanen ligger till grund för Region Östergötlands prioriteringar och insatser på kulturområdet

Läs mer 

 • Nytt projekt ska stärka Östergötlands konkurrenskraft

  Nu börjar omställningsarbetet till en hållbar besöksnäring i Östergötland. Det ska göras i ett projekt som finansieras med stöd av Tillväxtverket.

  16 oktober 2020


 • Ostlänken och E22 högprioriterade i analys till Trafikverket

  Ostlänken och E22 vid Söderköping fortsätter att stå högt på listan när Östergötland och sex andra län trycker på staten om viktiga satsningar på infrastruktur. Den 23 oktober överlämnas en ny storregional systemanalys till Trafikverket.

  15 oktober 2020


 • Seminarier om samhällsentreprenörskap – det nya normala

  Region Östergötland bjuder in till en serie digitala seminarier om samhällsentreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer. Syftet är att öka kunskapen om hur samhällsentreprenörskap bidrar till att utveckla det goda samhället och vilket stöd som finns att få.

  28 september 2020


 • Ny länstransportplan tas fram

  Nu börjar arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för Östergötland. "Det handlar om viktiga infrastruktursatsningar för regionens utveckling", säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

  24 september 2020


 • Klart med ny regionutvecklingsdirektör

  Richard Widén är ny regionutvecklingsdirektör i Region Östergötland. ”Jag ser fram emot att få fortsätta jobba med Östergötlands utveckling”, säger han.

  23 september 2020


 • Ny rapport om sambanden mellan de större städerna i östra Mellansverige

  En ny rapport om samarbetet i östra Mellansverige visar att de sju länen fungerar allt mer som en gemensam funktionell marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan de större så kallade nodstäderna ar en särskild betydelse för att stärka sambanden.

  15 september 2020


 • Många aktiviteter på Vandringens dag 12 september

  På lördag den 12 september är det vandringens dag. Flera aktiviteter anordnas runtom i länet, bland annat längs Östgötaleden. "Vi har ett speciellt läge i år då alltfler väljer upplevelser hemma i Sverige och den ökade lusten att vandra märks av", säger Anne Hederén, strateg i Region Östergötland.

  9 september 2020


 • In action at Agora

  In action at Agora är en dansföreställning som är skapad för just för Agora och dess miljöer. Följ med dansarna på en dansresa där de skapar i stunden tillsammans med sin publik.

  28 augusti 2020


 • Bo Axelsson fick ta emot stipendium

  Bo Axelsson, Ica Östra Husby, är årets landsbygdsstipendiat. På fredagen fick han ta emot sitt pris av regionutvecklingsnämndens ordförande Eva Andersson och landshövding Carl Fredrik Graf vid en ceremoni på Linköpings slott.

  21 augusti 2020


 • Landsbygdstrafiken stärks i östra Östergötland

  Landsbygdstrafiken i östra Östergötland får ett ökat utbud i starka stråk och i vissa utpekade utvecklingsområden under 2022. Det framgår av den beställning till Östgötatrafiken som trafik- och samhällsplaneringsnämnden fattade beslut om på torsdagen. Nämnden beslutade också om ett nytt tioårigt avtal med Region Kalmar län om tågtrafiken till Västervik och Kalmar.

  20 augusti 2020