Regional utveckling

Grafisk bild på hus och människor

Utvecklingsstrategi Östergötland

Regionens viktigaste styrdokument och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

 

 • Pilotprojekt för resor på Norrköpings landsbygd

  Region Östergötland och Norrköpings kommun har presenterat ett förslag på nytt trafikupplägg för Norrköpings landsbygd. Genom två pilotprojekt där skoltrafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken ska ett bättre kollektivtrafikutbud på landsbygden skapas.

  18 maj 2022


 • Rabatt för flyktingar i kollektivtrafiken ska undersökas

  På dagens sammanträde i trafik- och samhällsplaneringsnämnden gavs ett uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna och konsekvenserna av en rabatterad biljett i kollektivtrafiken riktad till asylsökande och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

  5 maj 2022


 • Nu går klostermuseet i Vadstena över i ny regi

  På fredagen togs nästa steg för att trygga framtiden för Sancta Birgitta klostermuseum i Vadstena. Region Östergötland och Vadstena kommun blir nya huvudmän.

  22 april 2022


 • Ny länstransportplan knyter ihop Östergötland

  I dag antog trafik- och samhällsplaneringsnämnden den nya länstransportplanen för perioden 2022 till 2033. Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor på olika infrastrukturprojekt i Östergötland.

  31 mars 2022


 • Regional satsning för bättre elförsörjning och hållbar tillväxt

  Region Östergötland satsar dryg en miljon kronor på projektet ELsmarta Östergötland under två år. Projektet ska skapa förutsättningar för bättre elförsörjning och bland annat bidra till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och konkurrenskraftiga gröna företag i Östergötland.

  31 mars 2022


 • Ökat statsbidrag stärker kultursatsningar i Östergötland

  Region Östergötland får nästan sex miljoner kronor i ökat stöd från Kulturrådet. Det betyder ett stärkt stöd till kulturen i länet. En satsning innebär att Sancta Birgitta klostermuseum blir en del av Östergötlands museum.

  30 mars 2022


 • Aktuella frågor om EU i årsöversikt

  Årets upplaga av Region Östergötlands EU-årsöversikt är klar. Den lyfter fram aktuella händelser i EU ur ett östgötskt perspektiv och finns i både digital och tryckt form.

  18 februari 2022


 • Trycker på staten om Händelöleden

  Det är avgörande att få till en koppling mellan riksväg 51, E4 och Norrköpings hamn. Därför lyfter Region Östergötland fram Händelöleden som extra viktig i ett yttrande till regeringen kring den nationella planen för transportinfrastruktur.

  17 februari 2022


 • Nytt regionalt serviceprogram tas fram

  Ett nytt regionalt serviceprogram som ska gälla till och med år 2030 kommer att tas fram. Stöd för att drivmedelsstationer på landsbygden ska kunna möta nya lagkrav prioriteras i det uppdaterade programmet för 2022. Det har trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutat.

  17 februari 2022


 • Fortsatt omstartsstöd ska lindra effekterna av pandemin

  Pandemin påverkar fortfarande flera sektorer i samhället. Därför har regionutvecklingsnämnden i dag beslutat att satsa ytterligare tre miljoner kronor för att lindra effekterna av pandemin i Östergötland. Insatserna rör bland annat idrott för barn och unga och vuxenutbildning.

  16 februari 2022