Region Östergötland

Utbildningsdag om våld i nära relationer med tema HBTQI

29 november 2022, 13:00 - 16:00

Plats: Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping
Aktivitet: Utbildning, kostnadsfri
Kategori: Regionövergripande

Region Östergötland bjuder nu in till en utbildningsdag om våld i nära relationer med tema HBTQI med Suzann Larsdotter som vänder sig både till dig som är yrkesaktiv inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, kommunal omsorg eller ideell sektor.

Våld i nära relation är ett globalt samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. En grupp som är särskilt utsatt är HBTQI-personer på grund av de rådande heteronormativa föreställningarna kring våld i nära relation. Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Den som arbetar inom vård och omsorg behöver ha kompetens om hbtqi-personers livsvillkor för att kunna ge ett gott bemötande och kunskapsbaserade insatser.

Suzann Larsdotter är auktoriserad sexolog och socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Suzann har många års erfarenhet av att möta personer som lever i HBTQI-relationer. Suzann har även arbetat som utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid och mött utsatta personer i sitt arbete på Kvinnofridslinjen. Suzanne driver i dagsläget Sexologibyrån och var tidigare sakkunnig i sexualupplysning vid RFSU i många år. Dagen kommer bjuda på kunskap om våld i nära relationer med tema HBTQI , tips på hur man kan ställa frågor om våld och vilken hjälp som kan erbjudas från samhällets sida. Skiljer sig våldet i HBTQI-relationer? Hur i sådana fall? Vilka hinder kan våldsutsatta HBTQI-personer möta från sin omgivning?

Målgrupp: Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, ideella organisationer.
Anmälan: senast 15/10 till karolin.olstam@regionostergotland.se. Ange kostavvikelser för fika.