Region Östergötland

ScenGalej 2022

06 oktober 2022

Plats: Hallarna, Tunnbindaregatan 37 Norrköping
Aktivitet: Teater, dans, cirkus och musik för barn & unga

6 oktober är ScenGalej tillbaka på Hallarna i Norrköping. Nu är inbjudan klar och sista anmälningsdag är 23 september, gå in och anmäl dig via scengalej.se

Urvalet av medverkande producenter/föreställningar sker av deltagarna i arrangörsgruppen med start i april. De professionella grupperna i Östergötland (musik/teater/dans) har en självskriven plats. Bland övriga grupper sker urvalet genom i huvudsak vårt deltagande i andra utbudsdagar som Stjärnkalaset, Dansmässan, Salto, Musik i Blekinges utbudsdag med flera.

Under ScenGalej finns ett kaffemingel där får du också möta ett grupper och artister som jobbar med barn och unga. Många av grupperna erbjuder också Skapande skola-aktiviteter.

Vi brukar även satsa på elevmedverkan - kulturambassadörer på ScenGalej för att de i enlighet med barnkonventionen ska kunna ha inflytande på den kultur de är målgrupp för.