Region Östergötland

Kunskapshöjande dag med tema prostitution och människohandel

01 december 2022, 08:30 - 16:00

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14, Linköping
Kategori: Regionövergripande

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland bjuder in till en kunskapshöjande dag om prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syftet är att ge en inblick i den handel med människokroppen som dagligen sker runt om i Sverige. En handel som sker i det dolda i vår närhet.

Målgrupp: Yrkesverksamma och politiker som i sin roll kan möta individer i prostitution och/eller verkar för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive prostitution och människohandel.

Anmälan och mer information på Länsstyrelsens webbplats