Region Östergötland

Kulturplan 2024-2027: Kommundialog

13 september 2022, 09:00 - 16:00

Plats: Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, Linköping
Kategori: Regional utveckling

Dialog i form av workshop.

Tema och utgångspunkt: Hur ska vi samverka runt, och utveckla, de gemensamma målen från innevarande kulturplan i nästa plan?

Ur innevarande kulturplan 2020-202
Samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna är en förutsättning för att förverkliga innehållet i kulturplanen. I samråden har följande områden identifierats som behöver stärkas gemensamt, utifrån de olika roller och ansvar kommuner och region har.
Öka tillgång och inkludering i kulturlivet
Skapa förutsättningar för professionella kulturskapare att verka i Östergötland
Utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan
  Utveckla förutsättningar för kulturella kreativa näringar